Forskningsinfrastruktur

Livsvetenskaper

Forskningsinfrastruktur

Livsvetenskaper

SwedNMR

SwedNMR ger ökad tillgång till NMR-instrumentering och expertkompetens inom bioNMR, material-NMR och translationell NMR.

SwedNMR samlar NMR-instrumentering och expertkompetens vid sex svenska noder till en nationell infrastruktur där användarstöd och instrumentinvesteringar samordnas på nationell nivå.

Kärnmagnetisk resonans, NMR, är en teknologi med ett brett användningsområde för många forskningsprojekt och med hög vetenskaplig potential inom exempelvis livsvetenskaper, kemi och fysik. Accessnoder finns vid Göteborgs universitet, Umeå universitet och Stockholms universitet/KTH och kompletteras av expertnoder med specifik kompetens vid SLU, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Chalmers tekniska högskola och Karolinska institutet.

Inom BioNMR ligger fokus på studier av struktur, interaktion och dynamik hos protein och RNA, material-NMR baseras på fast-fas NMR och translationell NMR fokuserar på metabolomik, in-cell NMR och småmolekylstudier.

Publicerad den

Uppdaterad den