Forskningsinfrastruktur

Life science

Forskningsinfrastruktur

Life science

EU-OPENSCREEN ERIC

EU-OPENSCREEN ERIC verkar inom kemisk biologi och tidig läkemedelsutveckling genom att tillhandahålla screening- och kemifaciliteter såväl som molekylbibliotek via partner i medlemsländerna.

Inom kemisk biologi används småmolekyler som verktyg för att identifiera, studera och modulera biologiska processer. Syftet är att förstå och även kunna påverka cellens processer på molekylär nivå.

Sverige är sedan 2022 medlem i EU-OPENSCREEN ERIC och deltar med CBCS-KI och CBCS-Umeå som aktiva partnersiter. Forskare i Sverige får genom medlemskapet tillgång till ytterligare internationell expertis, metoder och screeningbibliotek inom kemisk biologi. EU-OPENSCREEN ERIC tillhandahåller dessutom European Chemical Biology Database för öppet tillgängliga screening-data.

Läs mer på EU-OPENSCREEN ERIC:s webbplats EU-OPENSCREEN: Home Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den