Publicerad den

Uppdaterad den

Register- och hälsodata

Vetenskapsrådet arbetar med att förbättra tillgängligheten till och underlätta användningen av register- och hälsodata för bland annat forskningsändamål.

Vår roll inom register- och hälsodata för forskning

Vetenskapsrådet har i uppdrag att förbättra tillgängligheten till och underlätta användningen av registeruppgifter för forskningsändamål och bistår forskare med information om register och relevant lagstiftning. Vetenskapsrådet har också i uppdrag att inrätta en rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata för forskning och innovation.

Att använda register- och hälsodata

Vetenskapsrådet driver webbplatsen registerforskning.se. Där finns information om hur register- och hälsodata uppgifter kan användas i forskning. På webbplatsen finns också ingång till RUT, ett metadataverktyg som gör det lättare att söka i register och förstå vad variablerna i registren betyder.

En ny webbplats med stöd till den som vill kunna använda registerdata och hälsodata för både forskning och innovation håller för närvarande på att utvecklas. Befintligt innehåll på nuvarande registerforskning.se kommer att integreras med denna.

Till registerforskning.se Länk till annan webbplats.


Publikationer

Vetenskapsrådets publikationer och ställningstaganden inom registerbaserad forskning och hälsodata.

Publikation
31 januari 2023
Forskningsöversikt 2023: Klinisk behandlingsforskning
Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom klinisk behandlingsforskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren...
Publikation
6 april 2022
Uppdrag om rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata
Vetenskapsrådet har fått i uppdrag från regeringen att inrätta en rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata för forskning och innovation. Detta PM utgör slutredovisningen av uppdraget...
Publikation
4 april 2022
Finansiering av uppföljningsstudier av covid-19-vaccinering – redovisning av uppdrag
I regleringsbrevet för 2021 fick Vetenskapsrådet i uppdrag att finansiera uppföljningsstudier av covid-19-vacciner. Efter dialog med såväl hälso- och sjukvården som relevanta myndigheter utlystes bidrag till forskningsmiljöer för uppföljningsstudier av covid-19-vaccin...
Visa fler


Nyheter

Nyhet
30 november 2022
Nylanserad webbplats – nav i nationellt stöd för kliniska studier
Kliniskastudier.se har fått nytt utseende och samarbetet Kliniska Studier Sverige har tagit över ansvaret för webbplatsen från Vetenskapsrådet...
Nyhet
25 augusti 2022
”Ta chansen att påverka Vetenskapsrådets forskningsöversikter!”
Nu har vi öppnat upp för möjligheten att kommentera den första av de forskningsöversikter som våra ämnesråd och kommittéer har arbetat fram under våren och sommaren.
Nyhet
6 april 2022
Vetenskapsrådet etablerar nationell rådgivning för hälsodata
Ökad kunskap, nationell samordning och återkommande kartläggningar av oklarheter och hinder. Det är vägen framåt för att förbättra nyttjandet av hälsodata för forskning och innovation. Nu inleder vi arbetet med att etablera nationell rådgivning för hälsodata i Vetenskapsrådets verksamhet.
Visa fler

Registerforskning

registerforskning@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Potentialen i forskningsdata – nya möjligheter och fördelar för samhället genom forskningsinfrastruktur

    Detta är ett officiellt evenemang under Sveriges EU-ordförandeskap. Under konferensen kommer möjligheterna med öppna forskningsdata för att lösa samhällsutmaningar diskuteras, och vilken roll forskningsinfrastrukturer kan ha i den processen. Mötet in...

  2. Nya svenska projekt på ESS

    Vetenskapsrådet finansierar så kallade in-kind leveranser från svenska universitet till ESS. Nu har fyra nya projekt beviljats finansiering för att bidra med teknisk utrustning eller personal till forskningsanläggningen. Lunds universitet är huvudlev...

  3. Nylanserad webbplats – nav i nationellt stöd för kliniska studier

    Kliniskastudier.se har fått nytt utseende och samarbetet Kliniska Studier Sverige har tagit över ansvaret för webbplatsen från Vetenskapsrådet. Webbplatsen är en viktig del i det stöd som Kliniska Studier Sverige erbjuder till forskare och andra som ...