Publicerad den

Uppdaterad den

Register- och hälsodata

Vetenskapsrådet arbetar med att förbättra tillgängligheten till och underlätta användningen av register- och hälsodata för bland annat forskningsändamål.

Vår roll inom register- och hälsodata för forskning

Vetenskapsrådet har i uppdrag att förbättra tillgängligheten till och underlätta användningen av registeruppgifter för forskningsändamål och bistår forskare med information om register och relevant lagstiftning. Vetenskapsrådet har också i uppdrag att inrätta en rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata för forskning och innovation.

Att använda register- och hälsodata

Vetenskapsrådet driver webbplatsen registerforskning.se. Där finns information om hur register- och hälsodata uppgifter kan användas i forskning. På webbplatsen finns också ingång till RUT, ett metadataverktyg som gör det lättare att söka i register och förstå vad variablerna i registren betyder.

Arbete pågår med att utveckla en ny webbplats, med stöd till den som vill kunna använda registerdata och hälsodata för forskning och innovation. Befintligt innehåll på nuvarande registerforskning.se kommer att integreras med den nya webbplatsen.

Information om den nya webbplatsen finns på registerforskning.se Länk till annan webbplats.


Publikationer

Vetenskapsrådets publikationer och ställningstaganden inom registerbaserad forskning och hälsodata.

Publikation
21 november 2023
De kliniska forskarnas förutsättningar i Sverige
Denna rapport identifierar utmaningar för kliniska forskare i Sverige. Den bygger på frågor som Vetenskapsrådet ställt till forskare och forskarstudenter om deras förutsättningar att ägna sig åt klinisk forskning...
Publikation
31 mars 2023
Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet
2023 års utvärderingsrapport Rapporten redovisar resultatet av andra omgångens utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet. Vetenskapsrådet har genomfört utvärderingen på uppdrag av regeringen...
Publikation
31 januari 2023
Forskningsöversikt 2023: Klinisk behandlingsforskning
Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom klinisk behandlingsforskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren...
Visa fler


Nyheter

Nyhet
22 februari 2024
Drygt 75 procent av kliniska studier registrerade efter ett år
Från och med 2022 ska alla kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar registreras i en publik databas. En färsk uppföljning visar att majoriteten av de kliniska studier som beviljades medel 2022 har registrerats.
Nyhet
21 december 2023
Så blev finansieringsåret 2023
I år har Vetenskapsrådet tagit emot cirka 5 600 ansökningar* om forskningsbidrag. Drygt 1 000 av dem har beviljats. Sammanlagt handlar det om 4,95 miljarder kronor till forskning vid svenska lärosäten.
Nyhet
21 november 2023
Hur ser förutsättningarna ut att forska kliniskt i Sverige?
Den kliniska forskningen är nödvändig för att utveckla och förbättra vården i Sverige. Nu har Vetenskapsrådet tagit reda på vad forskare och forskarstudenter själva anser om sina förutsättningar att kunna ägna sig åt klinisk forskning.
Visa fler

Registerforskning

registerforskning@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsinfrastrukturer ska kunna få finansiering i 10 år

    Regeringen gör en ändring i Vetenskapsrådets instruktion som innebär att vi kan finansiera forskningsinfrastruktur av nationellt intresse under en längre period, från dagens 6 år till 10 år. Syftet är att förbättra förutsättningarna för den långsikti...

  2. EU-medel till det svenska projektet Polar Connect

    Vetenskapsrådet har tillsammans med NORDUnet och Polarforskningssekretariatet beviljats EU-medel för den första delen i projektet Polar Connect. Målet är en fiberoptisk förbindelse i Arktis som knyter samman den nordiska regionen med Japan och Sydkor...

  3. Nationell implementeringsplan för att främja svensk användning och nytta av ESS och MAX IV

    Den nationella implementeringsplanen är ett av flera verktyg för att förverkliga visionen om att göra forskningsanläggningarna ESS och MAX IV till hörnstenar i ett världsledande centrum för materialvetenskap och life science. Arbetet som beskrivs i p...

Till toppen