Arrangera en FFF pop-up

Har du en bra idé inom området forskningskommunikation som du vill dela med dig av eller ett tema för en pop-up? Anmäl ditt intresse och arrangera en egen FFF pop-up i samarbete med Vetenskapsrådet.

FFF pop-up är en serie digitala träffar för kommunikatörer, forskare och andra som arbetar med att berätta om forskning. Namnet anspelar på den årliga konferensen Forum för forskningskommunikation (FFF). Konceptet är framtaget för att ge ett tillfälle att mötas och diskutera aktuella frågor vid sidan av konferensen.

Nu finns det möjlighet att ta över stafettpinnen och arrangera en egen FFF pop-up, i samarbete med Vetenskapsrådet. Nå ut till över 900 intresserade forskningskommunikatörer, forskare, vetenskapsjournalister, studerande och andra kunskapsspridare!

Intresseanmälan

Skicka följande uppgifter till fokom@vr.se:

 • Titel på seminariet
 • Kort beskrivning av innehållet
 • Syfte och mål
 • Medverkande gäster
 • Önskat datum för seminariet
 • Kontaktperson (inklusive mejladress och telefonnummer)

Vad händer sen?

Vi återkommer till dig. När en programidé är godkänd får du tillgång till grafiskt material med mera. Läs mer under Det här hjälper vi till med

Mer om formatet

FFF pop-up är ett 45 minuter långt modererat och digitalt livesamtal med gäster som äger rum kl. 15.00-15.45, oftast på fredagar.

Se tidigare FFF pop-up på Vetenskapsrådets Youtube-kanallänk till annan webbplats

Vilka teman?

Träffarna ägnas åt de utmaningar och möjligheter som forskningskommunikatörer och kunskapsspridare möter i sitt arbete. De utgår från det nationella behovet av god forskningskommunikation, gemensam utveckling och samordning av insatser på området. Det kan handla om att informera, skapa dialog eller samskapa kunskap, liksom om nya policyinitiativ, metoder, teorier och samarbetsformer.

Målgrupper

Träffarna riktar sig i första hand till nätverket kring den årliga konferensen Forum för forskningskommunikation, där den största gruppen är yrkesverksamma kommunikatörer vid lärosäten, institut, myndigheter, forskningsfinansiärer, ”brobyggare", museer, science centers och ideella organisationer.

I nätverket finns forskare inom olika ämnesområden, samverkansspecialister, koordinatorer, vetenskapsjournalister, konsulter, frilansare, studenter, pedagoger och andra.

Vem kan arrangera en pop-up?

En FFF pop-up kan arrangeras av offentliga organisationer som på ett eller annat sätt arbetar med forskningskommunikation och ingår i nätverket kring FFF.

Det här hjälper vi till med

 • Mallad grafik för marknadsföring av seminariet.
 • En vinjettslinga i ljud och bild. Varje pop-up inleds och avslutas med en färdig vinjettslinga som kännetecknar seminarieserien.
 • Spridning av seminariet. Vi delar era poster i sociala medier och sprider kännedom om evenemanget i Vetenskapsrådets och FFF:s kanaler.

Bra att veta

 • FFF pop-up är ett öppet seminarium som kan sändas i valfritt sändningsformat, till exempel via Zoom eller Facebook.
 • Seminariet sänds med fördel från en studio för bästa ljud- och ljuskvalitet.
 • Medverkande gäster ska informeras om att seminariet spelas in och kan ses i efterhand på webben, på Vetenskapsrådets Youtube-kanal och på Vetenskapsfestivalen.se.
 • Inga arvoden utgår.
 • I marknadsföringen av seminariet ska det framgå att Vetenskapsrådet är samarbetspartner.

Vi delar med oss av fler tips vid en intresseanmälan!

Publicerad 27 augusti 2021

Uppdaterad 01 september 2021

Mer inom samma ämne

 1. Så kan kommunikatörer och forskare använda Wikipedia

  Välkommen till en FFF pop-up om hur världens största uppslagsverk kan användas för att sprida forskning.

 2. Covid-19: Så identifierar du desinformation och konspirationsteorier

  Vilka krafter och mekanismer ligger bakom desinformation och konspirationsteorier? Vad gör dessa fenomen med oss och vårt samhälle? Detta seminarium ger oss tre olika perspektiv – från journalistiken, forskningen och expertmyndigheten.

 3. Hur uppstår och sprids främlingsfientlighet?

  Hur uppstår och sprids främlingsfientliga åsikter? Är vissa personlighetstyper mer benägna att se invandring och invandrare som ett hot? I vilken utsträckning bidrar det offentliga samtalet till att understödja en sådan upplevd hotbild? Det är några ...