Publicerad den

Uppdaterad den

Forskning om migration och integration

Vilka är orsakerna bakom migration, och vilka är konsekvenserna? Hur kan vi skapa inkluderande samhällen? Det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration belyser alla aspekter av migration, migranter och integration.

Nyhet
12 november 2019
Samtal om migration och integration – forskare möter praktiker
Två forskare presenterar resultat från sina pågående forskningsprojekt inom det tioåriga nationella forskningsprogrammet migration och integration. Det sker vid ett seminarium den 12 november, där forskarna Anna Sarkadi och Ellenor Mittendorfer-Rutz presenterar två policy briefs. Därefter följer en paneldiskussion.
Nyhet
14 juni 2022
Sök medel för kommunikationsinsatser om forskning kring migration och integration
Nu kan forskare söka medel från Vetenskapsrådet för att planera, genomföra och utvärdera större samverkans- och kommunikationsinsatser om forskning. 17 augusti öppnar vi en första utlysning av bidrag till forskares kommunikation och den är kopplad till forskning om migration och integration.
Nyhet
23 november 2022
Hur kan kommuner underlätta för flyktingar och deras anhöriga att få jobb?
En ny rapport visar vad som påverkar flyktingars möjligheter att försörja sig och hur kontakten med myndigheter ser ut i frågor som rör detta. Rapporten har tagits fram inom det nationella forskningsprogram om migration och integration som Vetenskapsrådet driver. 
Evenemang
16 maj 2024
Dialog och samskapande inom migration- och integrationsforskning
Hur kan forskare och andra grupper skapa kunskap tillsammans? Vilka utmaningar och möjligheter möter forskare och praktiker som samarbetar och vilka är lärdomarna? Detta kommer deltagarna att reflektera över och diskutera under en dag tillsammans.
Evenemang
16 maj 2024
Dialog och samskapande inom migration- och integrationsforskning
Hur kan forskare och andra grupper skapa kunskap tillsammans? Vilka utmaningar och möjligheter möter forskare och praktiker som samarbetar och vilka är lärdomarna? Detta kommer deltagarna att reflektera över och diskutera under en dag tillsammans.
Visa fler nyheter
Beslut
22 juni 2023
Projektbidrag för forskning inom migration och integration 2023
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning inom migration och integration. Totalt beviljar vi 76 miljoner kronor för åren 2023–2027.
Beslut
6 december 2022
Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.
Beslut
6 december 2022
Forskarskolor inom migration och integration
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilken ansökan som beviljats inom utlysningen Forskarskolor inom migration och integration 2022. Totalt beviljar vi nästan 7, 9 miljoner kronor för åren 2022–2025.
Visa mer
Publikation
23 november 2022
Kommunala insatser för att underlätta arbetsmarknadsinträdet för flyktingar och deras anhöriga
Rapporten visar på kommunernas centrala roll när de gäller flyktingars försörjningsmöjligheter och kontakter med myndigheter i samband med inträdet på arbetsmarknaden. Rapporten visar också att de insatser som kommunerna erbjuder varierar kraftigt mellan olika kommuner och att det bara finns begränsad kunskap om effekterna av dessa insatser...
Publikation
7 november 2022
Halvtidsutvärdering av det Nationella forskningsprogrammet inom migration och integration
Regeringen har gett Formas, Forte och Vetenskapsrådet i uppdrag att leda ett antal nationella forskningsprogram som tar sikte på olika samhällsutmaningar. De första programmen startade 2017. Fram till 2022 har uppdraget stegvis utökats till totalt 13 program, alla med olika inriktningar. De nationella forskningsprogrammen är breda, tioåriga satsningar...
Publikation
16 juni 2022
Integration och utbildning – en forskningsöversikt
Denna forskningsöversikt sammanfattar forskningsläget om integration och utbildning i Sverige under perioden 2010–2021. Den bygger på ett omfattande material bestående av publicerad forskning inom utbildningsområdet...
Visa mer

Mer inom samma ämne

  1. Att komma hem i osäkra tider: Erfarenheter av återvändande och konstruktioner av ’hem’ bland svenska familjer

    Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

  2. Att navigera mellan anti-hbtq-politik och homonationalism: Prekaritet och sociala stödstrukturer bland ryska och ugandiska queera migranter i Sverige

    Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

  3. Migrerade sjuksköterskor i den svenska sjukvården: en etnologisk studie av integration i arbetslivet

    Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.