Publicerad den

Uppdaterad den

Forskning om migration och integration

Vilka är orsakerna bakom migration, och vilka är konsekvenserna? Hur kan vi skapa inkluderande samhällen? Det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration belyser alla aspekter av migration, migranter och integration.

Evenemang
17 mars 2022
Migration and super-diversity: Theory, Method and Practice
Välkommen till en konferens om migrationsforskning med fokus på frågor kring den så kallade super-diversitetens utmaningar och möjligheter för forskare, beslutsfattare och praktiker, liksom för samhällen i stort. Konferensen hålls på engelska.
Publikation
23 juni 2021
Komplement till forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration
Den forskningsagenda som togs fram när Vetenskapsrådets nationella forskningsprogram inom migration och integration startade 2017 har nu kompletterats med statistik över den senaste tidens utveckling på området, en ny bild av utmaningar och kunskapsbehov och en uppföljning av de insatser som genomförts hittills...
Evenemang
9 juni 2021
Hur uppstår och sprids främlingsfientlighet?
Hur uppstår och sprids främlingsfientliga åsikter? Är vissa personlighetstyper mer benägna att se invandring och invandrare som ett hot? I vilken utsträckning bidrar det offentliga samtalet till att understödja en sådan upplevd hotbild? Det är några av de frågor som kommer att tas upp på ett webbinarium om Delmi och Vetenskapsrådet anordnar 9 juni.
Evenemang
2 december 2020
Nyanlända migranter och språkinlärning
Språket framhålls ofta som nyckeln till lyckad integration av nyanlända migranter. Men hur ser språkinlärningen ut för nyanlända? Vilka typer av verktyg och resurser finns att tillgå och hur uppnår man goda resultat? Det var några av frågorna som togs upp 2 december på ett webbinarium i serien Samtal om migration och integration – forskare möter praktiker.
Nyhet
12 november 2019
Samtal om migration och integration – forskare möter praktiker
Två forskare presenterar resultat från sina pågående forskningsprojekt inom det tioåriga nationella forskningsprogrammet migration och integration. Det sker vid ett seminarium den 12 november, där forskarna Anna Sarkadi och Ellenor Mittendorfer-Rutz presenterar två policy briefs. Därefter följer en paneldiskussion.
Publikation
12 november 2019
Barn med posttraumatisk stress
I den här skriften presenteras forskning i Sverige om en gruppintervention för barn med posttraumatisk stress, Teaching Recovery Techniques (TRT)...
Publikation
12 november 2019
Suicidalt beteende och vård
Trots att den globala migrationen ökat kraftigt saknas i stort sett forskning om suicidalt beteende (självmordsförsök och självmord) bland utrikes födda och då särskilt bland flyktingar. Studier om skillnader i vårdutnyttjande bland utrikes födda respektive svenskfödda med suicidalt beteende saknas nästan helt...
Nyhet
5 november 2018
Behov av fler mötesplatser för forskare och praktiker inom migration och integration
Nu är den strategiska forskningsagendan för området migration och integration klar. Agendan ska styra inriktningen för det nationella forskningsprogrammet och visar bland annat på behov av fler mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsbyte mellan forskare och praktiker.
Nyhet
16 maj 2018
Migration och integration – vad kan forskning bidra med?
Migration och integration är några av de samhällsutmaningar som ska mötas genom särskilda nationella forskningsprogram. Just nu jobbar Vetenskapsrådets beredningsgrupp med inkomna ansökningar. Stödet som utlysts handlar om samverkan inom forskningsmiljöer som arbetar med migration och integration.
Visa mer

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor