Forskningsprojekt om migration och integration

Läs om forskningsprojekten som inletts inom ramen för det tioåriga nationella forskningsprogrammet inom migration och integration.

Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration 2023


2020


2019


2017 och 2018

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Broar till delaktighet – ungas integration och civilsamhällets roll

    Ungas integration betraktas ofta som en avgörande framtidsfråga. Hur kan vi bygga broar för unga i Sverige att delta fullt ut i samhället, och vilken roll spelar civilsamhället i detta? Detta är frågor som står i fokus under Vetenskapsrådets och Delm...

  2. Projektbidrag för forskning inom migration och integration 2023

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning inom migration och integration. Totalt beviljar vi 76 miljoner kronor för åren 2023–2027.

  3. Integration och utbildning - ett samtal om Vetenskapsrådets forskningsöversikt

    Vad säger forskningen om integration i grund- och gymnasieskolan? Hur upplever elever, personer som är verksamma inom skolan och vårdnadshavare de olika integrationsfrämjande insatser som görs?

Till toppen