Forskningsprojekt om migration och integration

Läs om forskningsprojekten som inletts inom ramen för det tioåriga nationella forskningsprogrammet inom migration och integration.

2020


2019


2017 och 2018

Regeringen inrättade sju nationella forskningsprogram 2016

Programmen löper över tio år och Vetenskapsrådet ansvarar för två av dem; Antibiotikaresistens samt Migration och integration.

Formas ansvarar för forskningsprogrammen Livsmedel, Klimat, och Hållbart samhällsbygge. Läs om programmen på Formas webbplatslänk till annan webbplats

Forte ansvarar för forskningsprogrammen Tillämpad välfärdsforskning och Arbetslivsforskning. Läs om programmen på Fortes webbplatslänk till annan webbplats

Publicerad den 20 januari 2020

Uppdaterad den 29 maj 2020

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsprojekt om antibiotika

    Läs om forskningsprojekten som inletts inom ramen för det nationella forskningsprogrammet inom antiobiotika och antibiotikaresistens.

  2. Levd religion och social mobilitet bland migranter i Sverige

    Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

  3. Integration av unga i Sverige i ett flerdimensionellt perspektiv

    Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.