Nationellt forskningsprogram inom migration och integration

Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet ska bidra till att möta stora samhällsutmaningar inom området och skapa kraftfulla synergier mellan olika aktörer.


Aktörer som medverkar i programmet

Programkommittén har representanter från Formas, Forte, Migrationsverket, Sida, SKR och Delegationen för migrationsstudier, Delmi. De har bland annat gett råd om hur forskningsagendan bör utformas, genomföras och uppdateras. En referensgrupp med forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, utvecklingsforskning, utbildningsvetenskap och medicin och hälsa har också bidragit i arbetet.


Mål med forskningsprogrammet

  • Belysa alla aspekter av migration, migranter och integration.
  • Öka kunskapen om förutsättningarna för att skapa inkluderande samhällen.
  • Omfatta forskning om både kortsiktiga och långsiktiga orsaker till och konsekvenser av migration, till exempel ekonomiska, demografiska och sociala aspekter.
  • Bidra till en ökad forskningsanknytning av den högre utbildningen.
  • Bidra till jämställdhet.
  • Bidra till forskningsresultatens ökade genomslag i samhället i form av utveckling, kunskapsuppbyggnad, evidensbaserad politik och förvaltning.

  Dan-Olof Rooth, Solvig Ekblad och Bo Malmberg berättar vad forskning kan bidra med inom området migration och integration.


  Utlysningar

  Den första utlysningen inom programmet gjordes våren 2018. Forskare verksamma inom olika ämnesområden kunde då ansöka om bidrag till forskningsmiljö, läs om utlysningens beslut.

  Våren 2019 gjordes en utlysning för projektbidrag för forskning om migration och integration, läs om utlysningens beslut.

  Seminarier

  I ett samtal om migration och integration 12 november 2019 presenterades sammanfattningar av två av forskningsprojekten. Läs mer om seminariet, se en filmad inspelning och ladda ner policy briefs.  Strategisk forskningsagenda visar vägen

  En strategisk forskningsagenda ringar in kunskapsbehov och identifierar vilka aktiviteter som behövs för att uppfylla det nationella forskningsprogrammet syfte – att stärka forskningen inom området migration och integration och främja spridningen av forskningsresultat.

  I slutet av 2017 anordnade Vetenskapsrådet ett dialogmöte inför arbetet med forskningsagendan. Vi samlade in synpunkter från forskare, representanter från civilsamhället och myndigheter som arbetar praktiskt med migrations- och integrationsfrågor. Resultatet från det mötet ingår i agendan.

  Publicerad 23 april 2018

  Uppdaterad 29 maj 2020

  Pdf / Utskrift

  RELATERAT INNEHÅLL

  Delegationen för migrationsstudier, Delmi, sprider kunskap om migrationsfrågor och hur de påverkar samhället.

  På Delmis webbplats hittar du länkar till aktörer, policy briefs och kommande seminarier.länk till annan webbplats

  Migration Research Hub är en webbplats för migrationsforskning som skapades av CrossMigration, ett EU-finansierat projekt lett av det europeiska forskarnätverket IMISCOE.

  På webbplatsen kan du söka efter forskning, resultat, taxonomi och experter.länk till annan webbplats

  Kontakt

  Nationellt forskningsprogram

  migrationintegration@vr.se

  Mer inom samma ämne

  1. 'Rethinking Integration': en komparativ studie om det civila samhället i utsatta och mångkulturella områden i Sverige

   Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

  2. Rehabilitering och integration av överlevande efter Förintelsen i Sverige

   – en historisk studie av svenskt mottagandet av judiska överlevande efter folkmordet på Europas judar. Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

  3. Nyanlända migranter och språkinlärning

   Språket framhålls ofta som nyckeln till lyckad integration av nyanlända migranter. Men hur ser språkinlärningen ut för nyanlända? Vilka typer av verktyg och resurser finns att tillgå och hur uppnår man goda resultat? Det var några av frågorna som tog...