Forskningsprojekt 2019

Läs om de tre forskningsprojekt som inleddes 2019 inom ramen för det tioåriga nationella forskningsprogrammet inom migration och integration.

Publicerad den 20 januari 2020

Uppdaterad den 04 februari 2020

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsprojekt 2017 och 2018

    Läs om de sex forskningsprojekt som inleddes 2017 och 2018 inom ramen för det tioåriga nationella forskningsprogrammet inom migration och integration.

  2. Samtal om migration och integration – forskare möter praktiker

    Två forskare presenterar resultat från sina pågående forskningsprojekt inom det tioåriga nationella forskningsprogrammet migration och integration. Det sker vid ett seminarium den 12 november, där forskarna Anna Sarkadi och Ellenor Mittendorfer-Rutz ...

  3. Barn med posttraumatisk stress

    I den här skriften presenteras forskning i Sverige om en gruppintervention för barn med posttraumatisk stress, Teaching Recovery Techniques (TRT). Metoden utvecklades under 1990-talet i kölvattnet av Balkankriget, då en grupp traumapsykologer insåg a...