Nationellt forskningsprogram om segregation

Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om segregation. Programmet är en del av regeringens strategi och handlingsplan för att motverka och minska segregationen i Sverige, och omfattar forskning inom samtliga vetenskapsområden liksom tvär- och mångvetenskapliga angreppssätt.

Mål med forskningsprogrammet

Forskningsprogrammet ska bidra med kunskap som ökar förståelse av segregation och som möjliggör evidensbaserade reformer som kan minska och motverka segregationen i Sverige. Det ska därmed bidra till regeringens mål om minskad segregation, jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda livschanser för alla.

Blått rapportomslag med titeln Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om segregation, forskning för att stärka människors livschanser.

Strategisk forskningsagenda pekar ut riktningen

En strategiska forskningsagenda är kärnan i programmet och pekar ut tre huvudsakliga aktiviteter:

 • Initiera forskning om segregation.
 • Stärka forskningsområdets långsiktiga utveckling.
 • Främja tillgängliggörande och spridning av forskning och kunskap om segregation för att bidra till en kunskapsbaserad praktik.

I agendan ingår också en beskrivning av aktörer verksamma inom fältet i Sverige, en beskrivning av hur forskningsfinansieringen inom området ser ut samt en beskrivning av forskningsområdets förutsättningar och behov.

Forskningsagenda för det nationella programmet om segregation

Medverkande aktörer

I arbetet med att utforma programmet för vi en dialog med flera olika aktörer. Tre rådgivande grupper finns knutna till programmet:

 • En programkommitté med representanter från Forte, Formas, Vetenskapsrådet och Vinnova.
 • En kunskapskommitté med organisationer som arbetar praktiskt med frågor om segregation. I kommittén sitter representanter från Boverket, Socialstyrelsen, Skolverket, SKR, Tillväxtverket och Sveriges Allmännytta.
 • En referensgrupp med aktiva forskare inom segregation.

Ett aktivt deltagande även från andra aktörer kommer att vara viktigt i utformningen av forskningsprogrammet.

Utlysningar inom programmet

Beviljade projekt kommer att ingå i det nationella forskningsprogrammet och samordnas av en vetenskaplig koordinator.

Utlysning
1 februari 2023
Bidrag till forskningsmiljö inom segregation
Syftet med bidrag till forskningsmiljö inom segregation är att skapa mervärde av samarbete i större grupperingar än i ett vanligt projekt och att ska...
Beslut
6 december 2022
Projektbidrag för forskning om segregation
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.

Beviljade forskningsprojekt

Ett av sex nationella forskningsprogram

Detta är ett av sex nationella forskningsprogram som Vetenskapsrådet ansvarar för. Programmen är breda, tioåriga satsningar som syftar till att koordinera forskningen inom ett särskilt område.

Läs mer om programmen

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Programansvarig för det nationella forskningsprogrammet om segregation

Gustav Hansson

gustav.hansson@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Nationellt forskningsprogram om segregation lanserar strategisk forskningsagenda och ny utlysning

  Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om segregation. Nu finns en strategisk forskningsagenda på plats som ska vägleda arbetet framåt.

 2. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om segregation

  Forskning för att stärka människors livschanser Målet med Vetenskapsrådets tioåriga nationella forskningsprogram om segregation är att bidra med kunskap som kan minska segregationen samt skapa jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda livschanser...

 3. Projektbidrag för forskning om segregation

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.

Till toppen