Nationellt forskningsprogram om segregation

Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om segregation. Programmet är en del av regeringens strategi och handlingsplan för att motverka och minska segregationen i Sverige, och omfattar forskning inom samtliga vetenskapsområden liksom tvär- och mångvetenskapliga angreppssätt.

Mål med forskningsprogrammet

Forskningsprogrammet ska bidra med kunskap som ökar förståelse av segregation och som möjliggör evidensbaserade reformer som kan minska och motverka segregationen i Sverige. Det ska därmed bidra till regeringens mål om minskad segregation, jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda livschanser för alla.

Medverkande aktörer

I arbetet med att utforma programmet för vi en dialog med flera olika aktörer. Tre rådgivande grupper finns knutna till programmet:

 • En programkommitté med representanter från Forte, Formas, Vetenskapsrådet och Vinnova.
 • En kunskapskommitté med organisationer som arbetar praktiskt med frågor om segregation. I kommittén sitter representanter från Boverket, Socialstyrelsen, Skolverket, SKR, Tillväxtverket och Sveriges Allmännytta.
 • En referensgrupp med aktiva forskare inom segregation.

Ett aktivt deltagande även från andra aktörer kommer att vara viktigt i utformningen av forskningsprogrammet.

Utlysningar inom programmet

Beviljade projekt kommer att ingå i det nationella forskningsprogrammet och samordnas av en vetenskaplig koordinator.

Utlysning
10 november 2022
Bidrag till forskningsmiljö inom segregation
Syftet med bidrag till forskningsmiljö inom segregation är att skapa mervärde av samarbete i större grupperingar än i ett vanligt projekt och att ska...
Beslut
6 december 2022
Projektbidrag för forskning om segregation
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.

Detta är ett av fyra nya nationella forskningsprogram som Vetenskapsrådet har fått i uppdrag från regeringen att inrätta.

Läs mer om uppdraget i regeringens forskningspolitiska proposition för 2021–2024 Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Projektbidrag för forskning om segregation

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.

 2. Digitaliseringens samhällskonsekvenser

  Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om digitaliseringens samhällskonsekvenser. Programmet ska bidra till ny kunskap om hur digitaliseringen påverkar och påverkas av sociala och kulturella relationer, arbetsliv, utbi...

 3. Forskning om brottslighet

  Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om brottslighet. Programmet ska bidra till det brottsförebyggande, brottsbekämpande och trygghetsskapande arbetet och kommer att inkludera såväl tillämpad forskning som en mångfal...