Nationellt forskningsprogram om segregation

Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om segregation. Programmet är en del av regeringens strategi och handlingsplan för att motverka och minska segregationen i Sverige, och omfattar forskning inom samtliga vetenskapsområden liksom tvär- och mångvetenskapliga angreppssätt.

Mål med forskningsprogrammet

Forskningsprogrammet ska bidra med kunskap som ökar förståelse av segregation och som möjliggör evidensbaserade reformer som kan minska och motverka segregationen i Sverige. Det ska därmed bidra till regeringens mål om minskad segregation, jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda livschanser för alla.

Medverkande aktörer

I arbetet med att utforma programmet för vi en dialog med flera olika aktörer. Tre rådgivande grupper finns knutna till programmet:

 • En programkommitté med representanter från Forte, Formas och Vinnova.
 • En kunskapskommitté med organisationer som arbetar praktiskt med frågor om segregation.
 • En referensgrupp med aktiva forskare inom segregation.

Ett aktivt deltagande även från andra aktörer kommer att vara viktigt i utformningen av forskningsprogrammet.

Detta är ett av fyra nya nationella forskningsprogram som Vetenskapsrådet har fått i uppdrag från regeringen att inrätta.

Läs mer om uppdraget i regeringens forskningspolitiska proposition för 2021–2024 Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Digitaliseringens samhällskonsekvenser

  Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om digitaliseringens samhällskonsekvenser. Programmet ska bidra till ny kunskap om hur digitaliseringen påverkar och påverkas av sociala och kulturella relationer, arbetsliv, utbi...

 2. Forskning om virus och pandemier

  Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om virus och pandemier. Forskningsprogrammet är en del i regeringens långsiktiga strategi och handlingsplan för att motverka och minska virusutbrott och pandemier.

 3. Forskning om brottslighet

  Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om brottslighet. Programmet ska bidra till det brottsförebyggande, brottsbekämpande och trygghetsskapande arbetet och kommer att inkludera såväl tillämpad forskning som en mångfal...