Cost – ett europeiskt nätverksprogram inom forskning

Cost (European Cooperation in Science and Technology) är ett europeiskt nätverksprogram för såväl teknisk som samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning och täcker allt från grundforskning till tillämpad forskning.

Genom att främja nätverkande mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och forskningsinstitut vill Cost bidra till att forskningsresurser används mer effektivt. Ett särskilt fokus ligger på nätverkande med unga forskare och forskargrupper i nya vetenskaps- och teknikområden.

Deltagarna bestämmer själva i vilka nätverk de vill arbeta, och mot vilket mål. Tillsammans utgör de en så kallad Cost-aktion.

Finansierar nätverksaktiviteter

Cost finansierar kostnader för nätverksaktiviteter som till exempel möteskostnader, sekreterartjänster för koordinering, bidrag till unga forskares korta forskningsvistelser hos andra forskargrupper inom aktionen och bidrag till spridning av forskningsresultat. Däremot finansierar Cost inte den forskning deltagarna bedriver. Deltagarna behöver ha finansieringen för sin egen forskning säkrad före projektstart.

Varje år startar ett sextiotal nya nätverksprojekt, med en löptid på fyra år. Ansökningar kan göras under hela året men behandlas och utvärderas två gånger per år. Aktörer och forskargrupper från hela världen kan delta.

Fyra grundläggande principer styr Cost:

 • Alla medlemsländer kan föreslå Cost-aktioner. Om minst sju medlemsländer visar intresse för förslaget genomförs det.
 • Det är frivilligt att delta i Cost-aktionerna, bara de länder som är intresserade deltar.
 • Forskningen finansieras nationellt, EU-kommissionen ger endast bidrag till koordinering av projekten.
 • Cost-aktionerna syftar till att koordinera nationell forskning på ett europeiskt plan. Varje aktion administreras av en styrkommitté.

Vad kan Vetenskapsrådet hjälpa till med?

Vetenskapsrådet samordnar det svenska deltagandet i Cost och har en Cost National Coordinator, CNC, som representerar Sverige. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår CNC Nina Glimster på cost@vr.se.

Cost:s webbplats Länk till annan webbplats. finns information om parter, finansiering, finansierade projekt och aktuella utlysningar.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Cost National Coordinator, CNC

Nina Glimster

cost@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Nationella riktlinjer för ansvarsfull internationalisering ska tas fram

  Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge innebär nya utmaningar för internationella samarbeten inom högre utbildning, forskning och innovation. Regeringen har därför gett Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att ta fram...

 2. Positivt för forskningen att Storbritannien går med i Horisont Europa

  Den 7 september kom EU-kommissionen och den brittiska regeringen överens om att Storbritannien ska delta i ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa. Överenskommelsen innebär att det nu blir lättare för forskare i Sverige att samarb...

 3. Anmäl intresse för att medverka i Natos innovationsprogram

  Inom Natos innovationsprogram Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (Diana) utvecklas ny teknik inom försvarsområdet. Nu kan svenska organisationer anmäla intresse för att medverka som acceleratorer eller testcenter i programmet.