Cost – ett europeiskt nätverksprogram inom forskning

Cost (European Cooperation in Science and Technology) är ett europeiskt nätverksprogram för såväl teknisk som samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning och täcker allt från grundforskning till tillämpad forskning.

Genom att främja nätverkande mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och forskningsinstitut vill Cost bidra till att forskningsresurser används mer effektivt. Ett särskilt fokus ligger på nätverkande med unga forskare och forskargrupper i nya vetenskaps- och teknikområden.

Deltagarna bestämmer själva i vilka nätverk de vill arbeta, och mot vilket mål. Tillsammans utgör de en så kallad Cost-aktion.

Finansierar nätverksaktiviteter

Cost finansierar kostnader för nätverksaktiviteter som till exempel möteskostnader, sekreterartjänster för koordinering, bidrag till unga forskares korta forskningsvistelser hos andra forskargrupper inom aktionen och bidrag till spridning av forskningsresultat. Däremot finansierar Cost inte den forskning deltagarna bedriver. Deltagarna behöver ha finansieringen för sin egen forskning säkrad före projektstart.

Varje år startar ett sextiotal nya nätverksprojekt, med en löptid på fyra år. Ansökningar kan göras under hela året men behandlas och utvärderas två gånger per år. Aktörer och forskargrupper från hela världen kan delta.

Fyra grundläggande principer styr Cost:

 • Alla medlemsländer kan föreslå Cost-aktioner. Om minst sju medlemsländer visar intresse för förslaget genomförs det.
 • Det är frivilligt att delta i Cost-aktionerna, bara de länder som är intresserade deltar.
 • Forskningen finansieras nationellt, EU-kommissionen ger endast bidrag till koordinering av projekten.
 • Cost-aktionerna syftar till att koordinera nationell forskning på ett europeiskt plan. Varje aktion administreras av en styrkommitté.

Vad kan Vetenskapsrådet hjälpa till med?

Vetenskapsrådet samordnar det svenska deltagandet i Cost och har en Cost National Coordinator, CNC, som representerar Sverige. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår CNC Nina Glimster på cost@vr.se.

Cost:s webbplats Länk till annan webbplats. finns information om parter, finansiering, finansierade projekt och aktuella utlysningar.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Cost National Coordinator, CNC

Nina Glimster

cost@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Tyck till om EU:s ramprogram för forskning och innovation

  EU-kommissionen har just nu en öppen konsultation där forskare och andra aktörer kan bidra med sina erfarenheter och synpunkter om EU:s ramprogram för europeiska forsknings- och innovationssamarbeten. Sista dag att lämna synpunkter är 23 februari 202...

 2. 10 internationella nätverksbidrag för Agenda 2030 beslutade

  Beslut har nu tagits om de internationella nätverksbidrag som i somras utlystes inom ett samarbete där bland annat Vetenskapsrådet ingår. Syftet med utlysningen var att skapa bättre förutsättningar för internationell forskningssamverkan som på sikt k...

 3. Åtta nordiska projekt får bidrag för forskning om samhällelig säkerhet

  Nu är det beslutat vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19-pandemins konsekvenser på medellång till lång sikt relaterat till samhällelig säkerhet. Utlysningen riktade sig till forskare i de nordiska länderna.