Cost – ett europeiskt nätverksprogram inom forskning

Cost (European Cooperation in Science and Technology) är ett europeiskt nätverksprogram för såväl teknisk som samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning och täcker allt från grundforskning till tillämpad forskning.

Genom att främja nätverkande mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och forskningsinstitut vill Cost bidra till att forskningsresurser används mer effektivt. Ett särskilt fokus ligger på nätverkande med unga forskare och forskargrupper i nya vetenskaps- och teknikområden.

Deltagarna bestämmer själva i vilka nätverk de vill arbeta, och mot vilket mål. Tillsammans utgör de en så kallad Cost-aktion.

Finansierar nätverksaktiviteter

Cost finansierar kostnader för nätverksaktiviteter som till exempel möteskostnader, sekreterartjänster för koordinering, bidrag till unga forskares korta forskningsvistelser hos andra forskargrupper inom aktionen och bidrag till spridning av forskningsresultat. Däremot finansierar Cost inte den forskning deltagarna bedriver. Deltagarna behöver ha finansieringen för sin egen forskning säkrad före projektstart.

Varje år startar ett sextiotal nya nätverksprojekt, med en löptid på fyra år. Ansökningar kan göras under hela året men behandlas och utvärderas två gånger per år. Aktörer och forskargrupper från hela världen kan delta.

Fyra grundläggande principer styr Cost:

 • Alla medlemsländer kan föreslå Cost-aktioner. Om minst fem medlemsländer visar intresse för förslaget genomförs det.
 • Det är frivilligt att delta i Cost-aktionerna, bara de länder som är intresserade deltar.
 • Forskningen finansieras nationellt, EU-kommissionen ger endast bidrag till koordinering av projekten.
 • Cost-aktionerna syftar till att koordinera nationell forskning på ett europeiskt plan. Varje aktion administreras av en styrkommitté.

Vad kan Vetenskapsrådet hjälpa till med?

Vetenskapsrådet samordnar det svenska deltagandet i Cost och har en Cost National Coordinator, CNC, som representerar Sverige. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår CNC Nina Glimster på cost@vr.se.

Cost:s webbplats Länk till annan webbplats. finns information om parter, finansiering, finansierade projekt och aktuella utlysningar.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Cost National Coordinator, CNC

Nina Glimster

cost@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Sök till RÅC2022 sommarskola

  Sommarskolan äger rum 14–21 augusti 2022 på Varbergs kusthotell och vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema är “X-rays and Neutrons for a Sustainable Future...

 2. Nordisk satsning på forskning om hur covid-19-pandemin påverkat barn och unga

  Hur har barns och ungas hälsa och utbildning påverkats av covid-19-pandemin? Den frågan är utgångpunkten för ett nordiskt forskningsprogram i NordForsks regi. Utlysningen öppnar i september.

 3. Vetenskapsrådet stödjer Scholars at Risk med 5 miljoner

  Vetenskapsrådet har beslutat att stötta forskare på flykt från krigets Ukraina genom att bidra ekonomiskt till den svenska sektionen av Scholars at Risk. SAR-Sverige arbetar för att säkra finansiering så att forskare som behöver skydd kan erbjudas en...