Horisont Europas arbetsprogram om forskningsinfrastruktur

Målet med arbetsprogrammet om forskningsinfrastruktur är att tillgängliggöra forskningsinfrastruktur i världsklass och på så sätt stärka det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet.

Programmet har fem inriktningar

 • Utveckla, förstärka och förbättra europeisk forskningsinfrastruktur (INFRADEV)
 • Vidareutveckla det europeiska öppna forskningsmolnet, EOSC (INFRAEOSC)
 • Ta fram anpassade infrastrukturtjänster som stödjer hälsoforskning, flyttar forskningsfronten framåt och påskyndar den gröna och digitala omställningen (INFRASERV)
 • Utveckla avancerade vetenskapliga instrument, verktyg, metoder och digitala lösningar som möjliggör banbrytande upptäcker (INFRATECH)
 • Tillhandahålla nätverk och öppna/tillgängliga nätverkstjänster som kopplar samman forskare, data och datorresurser och möjliggör forskningssamarbeten utan gränser (INFRANET)

Vem kan söka medel?

Inom programmets fem inriktningar finns olika bidrag att söka. Bidragen kan sökas av enskilda forskningsinfrastrukturer, grupper av forskningsinfrastrukturer, grupper av forskare samt nätverksleverantörer inom forskning och utbildning (National research and education networks, NREN:s). Vem som kan söka vilka bidrag varierar inom de olika inriktningarna.


Vad kan Vetenskapsrådet hjälpa till med?

På Vetenskapsrådet finns en nationell kontaktperson (National Contact Point, NCP) och en expert som fungerar som länk mellan sökande i Sverige och EU-kommissionen. De informerar om finansieringsmöjligheter inom programmet, bland annat via universitets- och högskolenätverket Swarma.

Har du frågor om arbetsprogrammet är du välkommen att kontakta vår tillförordnad NCP Jenny Carlsson.

Läs mer

Horisont Europas arbetsprogram om forskningsinfrastruktur 2021–2022 Länk till annan webbplats.

Strategisk plan för Horisont Europa Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Frågor om finansiering av forskningsinfrastruktur

infrastruktur@vr.se

08-546 440 34

Mer inom samma ämne

 1. Tre forskare i Sverige får ERC-2024 Proof of Concept Grant DL1

  Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i utlysningens första ansökningsomgång 2024. Tre forskare i Sverige finns bland bidragsmottagarna.

 2. Ny utlysning inom initiativet MSCA4Ukraine

  Den 5 augusti öppnar en ny utlysning inom gästforskarprogrammet MSCA4Ukraine. Svenska lärosäten som är intresserade av att ta emot forskare från Ukraina kan ansöka om medel i utlysningen.

 3. Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2023/2024

  Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat om hur de 70 förslag som kom in i förra årets behovsinventering ska kategoriseras. 19 av områdena har placerats i kategori A1, som innebär att de är högt prioriterade och kan komma att inklude...