Horisont Europas arbetsprogram om forskningsinfrastruktur

Målet med arbetsprogrammet om forskningsinfrastruktur är att tillgängliggöra forskningsinfrastruktur i världsklass och på så sätt stärka det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet.

Programmet har fem inriktningar

 • Utveckla, förstärka och förbättra europeisk forskningsinfrastruktur (INFRADEV)
 • Vidareutveckla det europeiska öppna forskningsmolnet, EOSC (INFRAEOSC)
 • Ta fram anpassade infrastrukturtjänster som stödjer hälsoforskning, flyttar forskningsfronten framåt och påskyndar den gröna och digitala omställningen (INFRASERV)
 • Utveckla avancerade vetenskapliga instrument, verktyg, metoder och digitala lösningar som möjliggör banbrytande upptäcker (INFRATECH)
 • Tillhandahålla nätverk och öppna/tillgängliga nätverkstjänster som kopplar samman forskare, data och datorresurser och möjliggör forskningssamarbeten utan gränser (INFRANET)

Vem kan söka medel?

Inom programmets fem inriktningar finns olika bidrag att söka. Bidragen kan sökas av enskilda forskningsinfrastrukturer, grupper av forskningsinfrastrukturer, grupper av forskare samt nätverksleverantörer inom forskning och utbildning (National research and education networks, NREN:s). Vem som kan söka vilka bidrag varierar inom de olika inriktningarna.


Vad kan Vetenskapsrådet hjälpa till med?

På Vetenskapsrådet finns en nationell kontaktperson (National Contact Point, NCP) och en expert som fungerar som länk mellan sökande i Sverige och EU-kommissionen. De informerar om finansieringsmöjligheter inom programmet, bland annat via universitets- och högskolenätverket Swarma.

Har du frågor om arbetsprogrammet är du välkommen att kontakta vår NCP Katrin Brandt.

Läs mer

Horisont Europas arbetsprogram om forskningsinfrastruktur 2021–2022 Länk till annan webbplats.

Strategisk plan för Horisont Europa Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

NCP forskningsinfrastruktur

Katrin Brandt

katrin.brandt@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Webbinarium om ERC Synergy Grant

  Välkommen 15 juni till ett informationsmöte om ERC-bidraget Synergy grant. Nästa utlysning, ERC-2023-SyG, planeras öppna i juli 2022 och stänga i november 2022.

 2. Sök till RÅC2022 sommarskola

  Sommarskolan äger rum 14–21 augusti 2022 på Varbergs kusthotell och vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema är “X-rays and Neutrons for a Sustainable Future...

 3. Cost – ett europeiskt nätverksprogram inom vetenskap och teknik

  Cost (European Cooperation in Science and Technology) är ett europeiskt nätverksprogram för såväl teknisk som samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning och täcker allt från grundforskning till tillämpad forskning.