Horisont Europas arbetsprogram om forskningsinfrastruktur

Målet med arbetsprogrammet om forskningsinfrastruktur är att tillgängliggöra forskningsinfrastruktur i världsklass och på så sätt stärka det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet.

Programmet har fem inriktningar

 • Utveckla, förstärka och förbättra europeisk forskningsinfrastruktur (INFRADEV)
 • Vidareutveckla det europeiska öppna forskningsmolnet, EOSC (INFRAEOSC)
 • Ta fram anpassade infrastrukturtjänster som stödjer hälsoforskning, flyttar forskningsfronten framåt och påskyndar den gröna och digitala omställningen (INFRASERV)
 • Utveckla avancerade vetenskapliga instrument, verktyg, metoder och digitala lösningar som möjliggör banbrytande upptäcker (INFRATECH)
 • Tillhandahålla nätverk och öppna/tillgängliga nätverkstjänster som kopplar samman forskare, data och datorresurser och möjliggör forskningssamarbeten utan gränser (INFRANET)

Vem kan söka medel?

Inom programmets fem inriktningar finns olika bidrag att söka. Bidragen kan sökas av enskilda forskningsinfrastrukturer, grupper av forskningsinfrastrukturer, grupper av forskare samt nätverksleverantörer inom forskning och utbildning (National research and education networks, NREN:s). Vem som kan söka vilka bidrag varierar inom de olika inriktningarna.


Vad kan Vetenskapsrådet hjälpa till med?

På Vetenskapsrådet finns en nationell kontaktperson (National Contact Point, NCP) och en expert som fungerar som länk mellan sökande i Sverige och EU-kommissionen. De informerar om finansieringsmöjligheter inom programmet, bland annat via universitets- och högskolenätverket Swarma.

Har du frågor om arbetsprogrammet är du välkommen att kontakta vår NCP Katrin Brandt.

Läs mer

Horisont Europas arbetsprogram om forskningsinfrastruktur 2021–2022 Länk till annan webbplats.

Strategisk plan för Horisont Europa Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

NCP forskningsinfrastruktur

Katrin Brandt

katrin.brandt@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Sex forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

  Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i den sista utlysningen 2022. Sex forskare i Sverige finns med bland bidragsmottagarna.

 2. Tyck till om EU:s ramprogram för forskning och innovation

  EU-kommissionen har just nu en öppen konsultation där forskare och andra aktörer kan bidra med sina erfarenheter och synpunkter om EU:s ramprogram för europeiska forsknings- och innovationssamarbeten. Sista dag att lämna synpunkter är 23 februari 202...

 3. Nya svenska projekt på ESS

  Vetenskapsrådet finansierar så kallade in-kind leveranser från svenska universitet till ESS. Nu har fyra nya projekt beviljats finansiering för att bidra med teknisk utrustning eller personal till forskningsanläggningen. Lunds universitet är huvudlev...