Horisont Europas arbetsprogram om forskningsinfrastruktur

Målet med arbetsprogrammet om forskningsinfrastruktur är att tillgängliggöra forskningsinfrastruktur i världsklass och på så sätt stärka det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet.

Programmet har fem inriktningar

 • Utveckla, förstärka och förbättra europeisk forskningsinfrastruktur (INFRADEV)
 • Vidareutveckla det europeiska öppna forskningsmolnet, EOSC (INFRAEOSC)
 • Ta fram anpassade infrastrukturtjänster som stödjer hälsoforskning, flyttar forskningsfronten framåt och påskyndar den gröna och digitala omställningen (INFRASERV)
 • Utveckla avancerade vetenskapliga instrument, verktyg, metoder och digitala lösningar som möjliggör banbrytande upptäcker (INFRATECH)
 • Tillhandahålla nätverk och öppna/tillgängliga nätverkstjänster som kopplar samman forskare, data och datorresurser och möjliggör forskningssamarbeten utan gränser (INFRANET)

Vem kan söka medel?

Inom programmets fem inriktningar finns olika bidrag att söka. Bidragen kan sökas av enskilda forskningsinfrastrukturer, grupper av forskningsinfrastrukturer, grupper av forskare samt nätverksleverantörer inom forskning och utbildning (National research and education networks, NREN:s). Vem som kan söka vilka bidrag varierar inom de olika inriktningarna.


Vad kan Vetenskapsrådet hjälpa till med?

På Vetenskapsrådet finns en nationell kontaktperson (National Contact Point, NCP) och en expert som fungerar som länk mellan sökande i Sverige och EU-kommissionen. De informerar om finansieringsmöjligheter inom programmet, bland annat via universitets- och högskolenätverket Swarma.

Har du frågor om arbetsprogrammet är du välkommen att kontakta vår tillförordnad NCP Jenny Carlsson.

Läs mer

Horisont Europas arbetsprogram om forskningsinfrastruktur 2021–2022 Länk till annan webbplats.

Strategisk plan för Horisont Europa Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Frågor om finansiering av forskningsinfrastruktur

infrastruktur@vr.se

08-546 440 34

Mer inom samma ämne

 1. COST Joint-Nordic Information Day

  Välkommen till ett informationsmöte med fokus på att informera om COST-programmets roll och inverkan samt fördelarna med att delta i COST. Mötet vänder sig till forskare och innovatörer i alla karriärstadier och från alla forskningsområden.

 2. Vetenskapsrådet finansierar reserver från Marie Sklodowska Curie Post Doctoral European Fellowship

  Forskare som har blivit högt rankade som reserver och fått ett Seal of Excellence i EU:s utlysning Post Doctoral European Fellowship 2023 kan få medel från Vetenskapsrådet. Det gäller forskare som har en svensk medelsförvaltare.

 3. Forskningsinfrastrukturer ska kunna få finansiering i 10 år

  Regeringen gör en ändring i Vetenskapsrådets instruktion som innebär att vi kan finansiera forskningsinfrastruktur av nationellt intresse under en längre period, från dagens 6 år till 10 år. Syftet är att förbättra förutsättningarna för den långsikti...

Till toppen