Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel

Vetenskapsrådet driver ett forsknings- och innovationskontor i Bryssel tillsammans med Vinnova. Från kontoret bevakar vi policyutvecklingen inom EU på plats och stödjer svenska aktörer som är intresserade av EU:s finansiering inom forskning och innovation. Vi hjälper dig att hitta rätt i Bryssel!

En länk mellan Sverige och EU

På Sveriges forsknings- och innovationskontor SWERI (Sweden Research and Innovation Office) i Bryssel jobbar en representant från Vetenskapsrådet och två representanter från Vinnova. Tillsammans har vi ett stort nätverk och är väl insatta i EU:s forskningsprogram och finansieringsmöjligheter.

Brysselkontoret fungerar som en länk mellan Sverige och EU och dess institutioner. Vi främjar svenska intressen genom att följa, analysera och delta i utformningen av den europeiska forsknings- och innovationspolitiken. Vi deltar även i och anordnar konferenser, seminarier och möten och har ett stort nätverk av Brysselbaserade aktörer.

SWERI är medlem i IGLO (Informal Group of Rtd Liaison Offices) Länk till annan webbplats., ett nätverk som består av 26 europeiska länders forsknings- och innovationskontor i Bryssel. Vetenskapsrådet är även medlem i Science Europe, en europeisk organisation för forskningsfinansiärer och forskningsutförande organisationer. Knutet till Science Europe finns en arbetsgrupp om Horisont Europa som vi deltar i. Vinnova är medlem i motsvarande organisation Taftie, som samlar innovationsorganisationer. Alla dessa nätverk ger oss viktiga kontaktytor gentemot andra organisationer och institutioner inom EU. 

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du har frågor. Är du på väg till Bryssel kan du även boka in ett möte för att prata om EU:s forsknings- och innovationsprogram och policyfrågor. Kontakta Sanna Sjöblom i förväg om du vill komma förbi.

Maria Lindholm, Vetenskapsrådet
+ 46 733 977 233
maria.lindholm@vr.se

Lisa Almesjö, Vinnova
+46 8 473 32 83
lisa.almesjo@vinnova.se

Sanna Sjöblom
+46 8 473 32 81
sanna.sjoblom@vinnova.se

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Etablera en plattform för internationalisering

    Det behövs en plattform där myndigheter, lärosäten och andra aktörer kan samverka kring internationalisering av högre utbildning, forskning och innovation. Det menar Universitets- och högskolerådet (UHR), Vetenskapsrådet och Vinnova i en ny rapport.

  2. En plattform för internationalisering 2021 – vidareutveckling av internationaliseringsutredningens förslag

    Universitets- och högskolerådet (UHR), Vetenskapsrådet och Vinnova fick i mars 2021 i uppdrag att tillsammans vidareutveckla Internationaliseringsutredningens förslag om att inrätta en plattform för internationalisering. Förslaget utgick från att fö...

  3. Sök medel inom Horisont Europa

    Nu har de första utlysningarna inom EU:s nya ramprogram för forskning och innovation öppnat. Arbetsprogrammet för perioden 2021–2022 har en budget på totalt 14,7 miljarder euro. Informationsmöten om utlysningarna arrangeras under sommaren.