Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel

Vetenskapsrådet driver ett forsknings- och innovationskontor i Bryssel tillsammans med Vinnova. Från kontoret bevakar vi policyutvecklingen inom EU på plats och stödjer svenska aktörer som är intresserade av EU:s finansiering inom forskning och innovation. Vi hjälper dig att hitta rätt i Bryssel!

En länk mellan Sverige och EU

På Sveriges forsknings- och innovationskontor SWERI (Sweden Research and Innovation Office) i Bryssel jobbar en representant från Vetenskapsrådet och två representanter från Vinnova. Tillsammans har vi ett stort nätverk och är väl insatta i EU:s forskningsprogram och finansieringsmöjligheter.

Brysselkontoret fungerar som en länk mellan Sverige och EU och dess institutioner. Vi främjar svenska intressen genom att följa, analysera och delta i utformningen av den europeiska forsknings- och innovationspolitiken. Vi deltar även i och anordnar konferenser, seminarier och möten och har ett stort nätverk av Brysselbaserade aktörer.

SWERI är medlem i IGLO (Informal Group of Rtd Liaison Offices) Länk till annan webbplats., ett nätverk som består av 28 europeiska länders forsknings- och innovationskontor i Bryssel. Vetenskapsrådet är även medlem i Science Europe, en europeisk organisation för forskningsfinansiärer och forskningsutförande organisationer. Knutet till Science Europe finns en arbetsgrupp om Horisont Europa som vi deltar i. Vinnova är medlem i motsvarande organisation Taftie, som samlar innovationsorganisationer. Alla dessa nätverk ger oss viktiga kontaktytor gentemot andra organisationer och institutioner inom EU. 

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du har frågor. Är du på väg till Bryssel kan du även boka in ett möte för att prata om EU:s forsknings- och innovationsprogram och policyfrågor.

Ellenor Devine, Vetenskapsrådet
+46 (0)73-366 91 60
ellenor.devine@vr.se

Christian Österlind, Vinnova
+46 (0)73-020 54 33
christian.osterlind@vinnova.se

Isabella Ismail
+46 (0)8-473 32 68
Isabella.ismail@vinnova.se

Följ kontorets arbete via Linkedin! Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Science Europe: Så kan dialogen mellan forskare och beslutsfattare stärkas

    Mer dialog behövs mellan forskarsamhället och beslutsfattare för att de beslut som fattas ska baseras på vetenskaplig kunskap. I en ny rapport ger Science Europe förslag på hur denna dialog kan stärkas.

  2. Nya riktlinjer för användning av AI inom Europa

    EU-kommissionen har tillsammans med länderna inom European Research Area (ERA) och andra intressenter tagit fram riktlinjer för ansvarsfull användning av generativ AI inom forskning och innovation.

  3. COST Joint-Nordic Information Day

    Välkommen till ett informationsmöte med fokus på att informera om COST-programmets roll och inverkan samt fördelarna med att delta i COST. Mötet vänder sig till forskare och innovatörer i alla karriärstadier och från alla forskningsområden.