Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel

Vetenskapsrådet driver ett forsknings- och innovationskontor i Bryssel tillsammans med Vinnova. Från kontoret bevakar vi policyutvecklingen inom EU på plats och stödjer svenska aktörer som är intresserade av EU:s finansiering inom forskning och innovation. Vi hjälper dig att hitta rätt i Bryssel!

En länk mellan Sverige och EU

På Sveriges forsknings- och innovationskontor SWERI (Sweden Research and Innovation Office) i Bryssel jobbar en representant från Vetenskapsrådet och två representanter från Vinnova. Tillsammans har vi ett stort nätverk och är väl insatta i EU:s forskningsprogram och finansieringsmöjligheter.

Brysselkontoret fungerar som en länk mellan Sverige och EU och dess institutioner. Vi främjar svenska intressen genom att följa, analysera och delta i utformningen av den europeiska forsknings- och innovationspolitiken. Vi deltar även i och anordnar konferenser, seminarier och möten och har ett stort nätverk av Brysselbaserade aktörer.

SWERI är medlem i IGLO (Informal Group of Rtd Liaison Offices) Länk till annan webbplats., ett nätverk som består av 26 europeiska länders forsknings- och innovationskontor i Bryssel. Vetenskapsrådet är även medlem i Science Europe, en europeisk organisation för forskningsfinansiärer och forskningsutförande organisationer. Knutet till Science Europe finns en arbetsgrupp om Horisont Europa som vi deltar i. Vinnova är medlem i motsvarande organisation Taftie, som samlar innovationsorganisationer. Alla dessa nätverk ger oss viktiga kontaktytor gentemot andra organisationer och institutioner inom EU. 

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du har frågor. Är du på väg till Bryssel kan du även boka in ett möte för att prata om EU:s forsknings- och innovationsprogram och policyfrågor. Kontakta Sanna Sjöblom i förväg om du vill komma förbi.

Ellenor Devine, Vetenskapsrådet
+46 (0)73-366 91 60
ellenor.devine@vr.se

Lisa Almesjö, Vinnova
+46 (0)8-473 32 83
lisa.almesjo@vinnova.se

Isabella Ismail
+46 (0)8-473 32 68
Isabella.ismail@vinnova.se

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Sex forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

    Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i den sista utlysningen 2022. Sex forskare i Sverige finns med bland bidragsmottagarna.

  2. Tyck till om EU:s ramprogram för forskning och innovation

    EU-kommissionen har just nu en öppen konsultation där forskare och andra aktörer kan bidra med sina erfarenheter och synpunkter om EU:s ramprogram för europeiska forsknings- och innovationssamarbeten. Sista dag att lämna synpunkter är 23 februari 202...

  3. 10 internationella nätverksbidrag för Agenda 2030 beslutade

    Beslut har nu tagits om de internationella nätverksbidrag som i somras utlystes inom ett samarbete där bland annat Vetenskapsrådet ingår. Syftet med utlysningen var att skapa bättre förutsättningar för internationell forskningssamverkan som på sikt k...