Vetenskapsrådets uppdrag inom klinisk forskning

Hos Vetenskapsrådet kan du söka bidrag för klinisk forskning. Vi stärker också den kliniska forskningen på fler sätt: vi samordnar sjukvårdsregionerna, utvärderar klinisk forskning, gör det enklare att använda registeruppgifter i forskningssyfte och ger stöd åt biobanker, nätverk och andra forskningsinfrastrukturer.

Löpande uppdrag inom klinisk forskning

Som myndighet får vi våra uppdrag av regeringen, de återfinns i vår förordning med instruktion. Här hittar du mer information om våra löpande uppdrag.


Tillfälliga uppdrag inom klinisk forskning

Förutom våra löpande uppdrag kan vi få tillfälliga uppdrag från regeringen. Här hittar du mer information om dem (både pågående och avslutade visas).


Statistik och uppföljning

Via ALF-kansliet ansvarar Vetenskapsrådet för att samla in och redovisa uppföljningsstatistik över klinisk forskning vid de regioner och universitet som ingår i ALF-avtalet. Statistiken ska ge en övergripande bild, bidra till utveckling av klinisk forskning samt utgöra bakgrundsmaterial till kommande ALF-utvärderingar.

Parallellt med detta har vi också i uppdrag att säkerställa tillgång till statistik även över de kliniska studier som bedrivs i Sverige utanför ALF-avtalet.

Regionernas redovisning av ALF-ersättningen – vår statistik

Bibliometrisk statistik för publikationer inom klinisk forskning

Etiska tillstånd för medicinsk forskning – statistik Länk till annan webbplats.

Statistik på kliniskastudier.se. Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

relaterat innehåll

Mer inom samma ämne

  1. Bidrag inom klinisk behandlingsforskning

    Du får ett automatiskt mejl från Prisma när återrapporteringsperioden startat.

  2. Nationell konferens om kliniska studier 2023

    Välkommen till den femte upplagan av den nationella konferensen om kliniska studier – mötesplatsen för dig som vill medverka till att stärka förutsättningarna för kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård!

  3. Exempel på forskning vi finansierar 2022

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2022.