Vetenskapsrådets uppdrag inom klinisk forskning

Hos Vetenskapsrådet kan du söka bidrag för klinisk forskning. Vi stärker också den kliniska forskningen på fler sätt: vi samordnar sjukvårdsregionerna, utvärderar klinisk forskning, gör det enklare att använda registeruppgifter i forskningssyfte och ger stöd åt biobanker, nätverk och andra forskningsinfrastrukturer.

Löpande uppdrag inom klinisk forskning

Som myndighet får vi våra uppdrag av regeringen, de återfinns i vår förordning med instruktion. Här hittar du mer information om våra löpande uppdrag.


Tillfälliga uppdrag inom klinisk forskning

Förutom våra löpande uppdrag kan vi få tillfälliga uppdrag från regeringen. Här hittar du mer information om dem (både pågående och avslutade visas).


Statistik och uppföljning

Via ALF-kansliet ansvarar Vetenskapsrådet för att samla in och redovisa uppföljningsstatistik över klinisk forskning vid de regioner och universitet som ingår i ALF-avtalet. Statistiken ska ge en övergripande bild, bidra till utveckling av klinisk forskning samt utgöra bakgrundsmaterial till kommande ALF-utvärderingar.

Parallellt med detta har vi också i uppdrag att säkerställa tillgång till statistik även över de kliniska studier som bedrivs i Sverige utanför ALF-avtalet.

Regionernas redovisning av ALF-ersättningen – vår statistik

Bibliometrisk statistik för publikationer inom klinisk forskning

Etiska tillstånd för medicinsk forskning – statistik Länk till annan webbplats.

Statistik på kliniskastudier.se. Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

relaterat innehåll

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet och Forte analyserar forskningsbehov om kvinnors hälsa

    Vetenskapsrådet ska tillsammans med Forte analysera behovet av forskning inom området kvinnors hälsa och sjukdomar. Arbetet ska leda fram till ett förslag om hur en forskningssatsning inom området kan utformas.

  2. Nominera forskare till Athenapriset 2023

    Athenapriset går till forskning och innovationer som kommit till genom samarbete mellan hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Var med och påverka vem som får priset i år! Sista nomineringsdag är 29 maj.

  3. Svensk klinisk forskning håller hög kvalitet visar ny ALF-utvärdering

    ALF-utvärderingen som publiceras idag visar en positiv utveckling av kvaliteten i svensk klinisk forskning. Samtidigt finns förbättringsområden i samtliga utvärderade ALF-regioner, till exempel prioriteras forskningstid ofta ned till förmån för vård.