Publicerad den

Uppdaterad den

Öppen tillgång till forskningsdata

Vetenskapsrådet har i uppdrag att främja och samordna Sveriges arbete med att införa öppen tillgång till forskningsdata. Här finns information om de olika delarna i uppdraget.

Vad innebär öppen tillgång till forskningsdata?

Öppen tillgång till forskningsdata innebär att data som har samlats in och/eller skapats under forskningens gång publiceras fritt tillgängliga på internet. Om dessa data kan användas och återanvändas utan andra villkor än att ange källan definieras de som öppna forskningsdata.

När forskningsdata publiceras öppet kan andra forskare validera och bygga vidare på tidigare resultat – det gör att forskningen kan gå snabbare framåt.

För frågor om samordningsuppdraget och NPR

openscience@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. ”EOSC är ett viktigt verktyg för att nå öppen vetenskap”

    EU-kommissionens initiativ om det europeiska öppna forskningsmolnet, EOSC, är ett viktigt verktyg för att förverkliga målet om öppen tillgång inom det europeiska forskningsområdet. Det är nu viktigt att fler svenska organisationer är med och påverkar...

  2. Webbinarium om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata

    Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket bjuder in till ett gemensamt webbinarium för att presentera resultaten av respektive myndighets uppdrag inom öppen tillgång och diskutera vägen framåt. Hur långt har vi kommit och vad måste nästa steg bli?

  3. Vetenskapsrådets samordningsuppdrag om öppen tillgång till forskningsdata 2022

    Vetenskapsrådet har i uppdrag att främja och samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. Fokus i denna rapport ligger på en kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till fo...