Publicerad den

Uppdaterad den

Öppen tillgång till forskningsdata

Vetenskapsrådet har i uppdrag att samordna, följa upp och främja samverkan i Sveriges omställning till öppen tillgång till forskningsdata. Här har vi samlat information, vägledning och stöd för dig som arbetar med frågan.

Öppen tillgång till forskningsdata innebär att forskningsdata publiceras fritt tillgängliga på internet

Om dessa data kan användas och återanvändas utan andra villkor än att ange källan definieras de som öppna forskningsdata. Långt ifrån alla forskningsdata kan vara helt öppet tillgängliga. Bedömning av öppenhet ska utgå från gällande lagstiftning samt principen ”så öppet som möjligt och så begränsat som nödvändigt".

Publikationer

Publikation
30 juni 2023
Öppen tillgång till forskningsdata – en kartläggning, analys och bedömning 2023
Vetenskapsrådet har i uppdrag att samordna, följa upp och främja samverkan i arbetet för öppen tillgång till forskningsdata. Varje år publicerar vi en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till forskningsdata...
Publikation
10 mars 2022
Vetenskapsrådets samordningsuppdrag om öppen tillgång till forskningsdata 2022
Vetenskapsrådet har i uppdrag att främja och samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. Fokus i denna rapport ligger på en kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till forskningsdata...
Publikation
9 mars 2022
Vägledning till mallen för datahanteringsplaner
Detta är en vägledning och komplement till mallen för datahanteringsplaner som Vetenskapsrådet och Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har tagit fram. Syftet med vägledningen är att underlätta förståelsen av de vägledande frågorna i mallen...
Visa fler

Nyheter

Nyhet
23 augusti 2023
Öppen tillgång till forskningsdata är möjligt med rätt förutsättningar
Vetenskapsrådet gör varje år en kartläggning, en analys och en bedömning av hur det nationella arbetet med öppen tillgång till forskningsdata utvecklas...
Nyhet
21 juni 2023
Öppna data och forskningsinfrastrukturer i fokus för konferens
Vikten av forskningsinfrastrukturer och öppna data i den digitala tidsåldern var temat för en konferens under Sveriges EU-ordförandeskap i Lund 19–20 juni...
Nyhet
24 maj 2022
”EOSC är ett viktigt verktyg för att nå öppen vetenskap”
EU-kommissionens initiativ om det europeiska öppna forskningsmolnet, EOSC, är ett viktigt verktyg för att förverkliga målet om öppen tillgång inom det europeiska forskningsområdet...
Visa fler

För frågor om samordningsuppdraget och NPR

openscience@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Forskares syn på publicering med öppen tillgång – en enkätstudie

    Denna rapport sammanfattar resultaten av en enkätundersökning riktad till forskare vid svenska lärosäten, som Vetenskapsrådet genomfört i samverkan med Riksbankens Jubileumsfond och Östersjöstiftelsen. Syftet med enkäten var att undersöka forskares i...

  2. Finansiärer i gemensam satsning på öppen tillgång

    Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har fattat ett inriktningsbeslut om att gemensamt finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter.

  3. Tyck till om förslag till nationella riktlinjer för öppen vetenskap

    Kungliga Biblioteket samlar nu in synpunkter på ett förslag till nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Riktlinjerna vänder sig i första hand till myndigheter, lärosäten och forskningsfinansiärer.

Till toppen