Mäta och följa upp arbetet med öppen tillgång

Vetenskapsrådet har tagit fram indikatorer som kan användas för att följa upp och mäta effekterna av arbetet med övergången till öppen tillgång till forskningsdata. De kan också användas för att identifiera områden där extra insatser behövs.

Indikationerna berör olika områden så som strategi och policy, arbetssätt, rutiner och processer samt kunskapshöjande insatser. De kan användas som en checklista för att mäta hur väl organisationen uppfyller kraven om öppen tillgång. Varje påstående (indikator) bedöms på en tregradig skala: "Uppfylld", "Delvis uppfyllt" eller "Inte uppfylld".

Vetenskapsrådets indikatorer i korthet

 1. Det finns en strategisk inriktning för öppen tillgång till forskningsdata som grundas i god datahantering och där tillgång skapas enligt ”så öppet som möjligt och så begränsat som nödvändigt”.
 2. Verksamhetens arbetssätt, rutiner och processer omfattar arbete med öppen tillgång till forskningsdata.
 3. Kunskapshöjande insatser för öppen tillgång till forskningsdata finns.
 4. Forskningsdata produceras med god datahantering som grund och tillgängliggörs öppet, enligt ”så öppet som möjligt och så begränsat som nödvändigt”.
 5. Öppen tillgång till forskningsdata är en del av incitamentssystemet.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Finansiärer i gemensam satsning på öppen tillgång

  Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har fattat ett inriktningsbeslut om att gemensamt finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter.

 2. Tyck till om förslag till nationella riktlinjer för öppen vetenskap

  Kungliga Biblioteket samlar nu in synpunkter på ett förslag till nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Riktlinjerna vänder sig i första hand till myndigheter, lärosäten och forskningsfinansiärer.

 3. Nationellt EOSC-event

  Hur bidrar Sverige bäst till EOSC:s utveckling och vad vill vi i Sverige få ut av EOSC? Inom ramen för Vetenskapsrådets uppdrag att samordna och främja Sveriges engagemang i Europeiska öppna forskningsmolnet (European Open Science Cloud, EOSC) arrang...

Till toppen