Publicerad den

Uppdaterad den

Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

Vetenskapsrådet driver utvecklingen mot öppen tillgång till vetenskapliga publikationer tillsammans med andra forskningsfinansiärer i och utanför Sverige. Det gör vi bland annat genom att ha riktlinjer för publicering med öppen tillgång för forskare som söker medel från oss.

Därför kräver vi öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

  • Vi anser att alla ska ha tillgång till forskningsresultat som finansieras av allmänna medel.
  • Forskningsresultat som går att läsa gratis på internet når även forskare utanför det egna fältet.
  • Människor utanför forskarsamhället får möjlighet att ta del av vetenskapliga artiklar som har koppling till deras yrkesverksamhet.
  • Forskning som publiceras med öppen tillgång får snabbare spridning och artiklarna citeras oftare.

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor