Publicerad den 02 maj 2018

Uppdaterad den 25 juni 2018

Sök medel inom Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s nuvarande ramprogram för forskning och innovation. Inom programmet finns det runt 30 miljarder euro kvar att söka fram till 2020. Det är pengar som forskare i Sverige kan ta del av.

Vem kan söka pengar?

Utlysningarna inom det nuvarande ramprogrammet, Horisont 2020, riktar sig till många olika typer av sökande: enskilda forskare, lärosäten, företag, forskningsinstitut, kommuner och landsting, myndigheter, nationella forskningsfinansiärer med flera.

Av ramprogrammets nära 80 miljarder euro återstår cirka 30 miljarder euro för perioden 2018–2020.

Du hittar alla aktuella utlysningar på EU-kommissionens Participant Portallänk till annan webbplats

Så är ramprogrammet uppbyggt

Ramprogrammet har tre huvudinriktningar: Vetenskaplig spetskompetens, Industriellt ledarskap och Samhällsutmaningar. Dessa är i sin tur indelade i en rad delområden.

Vetenskaplig spetskompetens

Inom inriktningen Vetenskaplig spetskompetens kan du som forskare söka medel för banbrytande forskning, för forskningsinfrastruktur och för att forska i ett annat land. Inriktningen är indelad i fyra delområden

 • Europeiska forskningsrådet, ERC
 • Marie Skłodowska Curie åtgärder, MSCA
 • Framtida och ny teknik, FET
 • Forskningsinfrastruktur

Läs mer om delområdena och vad du som forskare kan söka medel för längst ner på denna sida

Samhällsutmaningar

Inriktningen fokuserar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför. Inom denna inriktning kan du som forskare bland annat söka medel för tvärvetenskapliga forsknings- och innovationssamarbeten.

Den totala budgeten under Horisont 2020 är drygt 77 miljarder euro. För perioden 2018–2020 återstår cirka 40 miljarder euro.

De utpekade samhällsutmaningarna är

 • Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande
 • Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- samt insjöforskning och bioekonomi
 • Säker, ren och effektiv energi
 • Smarta, gröna och integrerade transporter
 • Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror
 • Europa i en föränderlig värld – Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen
 • Säkra samhällen – säkerställa frihet och trygghet för Europa och dess medborgare


Kopierat till urklipp
Kopierat till urklipp

Mer inom samma ämne

 1. Synpunkter på det kommande ramprogrammet – Horisont Europa

  Den 7 juni presenterade EU-kommissionen sitt förslag till ramprogram för forskning och innovation för perioden 2021–2027, Horisont Europa. Hur det utformas får stor betydelse för forskare i Sverige och för det svenska forsknings- och innovationssyste...

 2. Vetenskaplig produktion – analys av det vetenskapliga forskningssystemet

  Gå till innehåll Utlysningar och beslut Analys och uppdrag Aktuellt Utlysningar och beslut Utlysningar Öppna utlysningar Kommande utlysningar Stängda utlysningar Alla utlysningar Söka bidrag Vem kan söka? Så söker du bidrag Flera bidrag samtidigt

 3. Gästforskardirektivet

  Vetenskapsrådet är den myndighet som enligt lag ska godkänna forskningshuvudmän som vill bjuda in och ta emot gästforskare. Den svenska lagen bygger på EU:s Gästforskardirektiv.

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn