Publicerad den 02 maj 2018

Uppdaterad den 19 december 2018

Sök medel inom Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s nuvarande ramprogram för forskning och innovation. Inom programmet finns det runt 30 miljarder euro kvar att söka fram till 2020. Det är pengar som forskare i Sverige kan ta del av.

Vem kan söka pengar?

Utlysningarna inom det nuvarande ramprogrammet, Horisont 2020, riktar sig till många olika typer av sökande: enskilda forskare, lärosäten, företag, forskningsinstitut, kommuner och landsting, myndigheter, nationella forskningsfinansiärer med flera.

Av ramprogrammets nära 80 miljarder euro återstår cirka 30 miljarder euro för perioden 2018–2020.

Du hittar alla aktuella utlysningar på EU-kommissionens Participant Portallänk till annan webbplats

Så är ramprogrammet uppbyggt

Ramprogrammet har tre huvudinriktningar: Vetenskaplig spetskompetens, Industriellt ledarskap och Samhällsutmaningar. Dessa är i sin tur indelade i en rad delområden.

Vetenskaplig spetskompetens

Inom inriktningen Vetenskaplig spetskompetens kan du som forskare söka medel för banbrytande forskning, för forskningsinfrastruktur och för att forska i ett annat land. Inriktningen är indelad i fyra delområden

 • Europeiska forskningsrådet, ERC
 • Marie Skłodowska Curie åtgärder, MSCA
 • Framtida och ny teknik, FET
 • Forskningsinfrastruktur

Läs mer om delområdena och vad du som forskare kan söka medel för längst ner på denna sida

Samhällsutmaningar

Inriktningen fokuserar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför. Inom denna inriktning kan du som forskare bland annat söka medel för tvärvetenskapliga forsknings- och innovationssamarbeten.

Den totala budgeten under Horisont 2020 är drygt 77 miljarder euro. För perioden 2018–2020 återstår cirka 40 miljarder euro.

De utpekade samhällsutmaningarna är

 • Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande
 • Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- samt insjöforskning och bioekonomi
 • Säker, ren och effektiv energi
 • Smarta, gröna och integrerade transporter
 • Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror
 • Europa i en föränderlig värld – Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen
 • Säkra samhällen – säkerställa frihet och trygghet för Europa och dess medborgare

Vetenskapsrådet har biträdande nationella kontaktpersoner, NCP, för Hälsa och Europa i en föränderlig värld, se högerkolumn.

Kopierat till urklipp
Kopierat till urklipp

Nationella kontaktpersoner, NCP

Biträdande NCP för MSCA

Richard Andersson

richard.andersson@vr.se

+46 (0)8-546 44 010

NCP för FET

Sverker Lundin

sverker.lundin@vr.se

+46 (0)8-546 12 315

NCP för Forskningsinfrastruktur

Robin Andersson

robin.andersson@vr.se

+46 (0)8-546 12 325

Biträdande NCP för Hälsa

Malin Eklund

malin.eklund@vr.se

+46 (0)8-546 44 256

Biträdande NCP för Europa i en föränderlig värld

Maria Lindholm

maria.lindholm@vr.se

+46 (0)8-546 44 057

Mer inom samma ämne

 1. JPIAMR network grant on Virtual Research Institute

  Beslut har fattats inom den åttonde utlysningen inom Joint Programming-initiativet network grant on Virtual Research Institute. Inga svenska ansökningar kommer få finansiering.

 2. Grants for NOS-HS workshops

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om Grants for NOS-HS workshops 2018.

 3. JPIAMR Network call on surveillance

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om JPIAMR Network call on surveillance.