Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-B2: Endokrinologi/metabola sjukdomar inkluderande gastrointestinala sjukdomar

2019

Member

Organisation

Country

Henrik Sjövall (Chair)

University of Gothenburg

Sweden

Matthias Blüher

University Hospital Leipzig

Germany

Katri Kaukinen

Tampere University

Finland

Riitta Korpela

University of Helsinki

Finland

Charlotte Ling

Lund University

Sweden

Tommy Olsson

Umeå University

Sweden

Stefano Romeo

University of Gothenburg

Sweden

Henrik Thorlacius

Lund University

Sweden

Recruitment in processPublicerad den 23 april 2018

Uppdaterad den 07 mars 2019

Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL