Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-D2: Neurologi och psykiatri

2019

Member

Organisation

Country

Johan Franck (Chair)

Karolinska Institutet

Sweden

Ole Andreassen

University of Oslo

Sweden

Marie Carlén

Karolinska Institutet

Sweden

Sophie Erhardt

Karolinska Institutet

Sweden

Anita Hansson

Central Institute of Mental Health

Germany

Oskar Hansson

Lund University

Sweden

Hasse Karlsson

University of Turku

Finland

Åsa Mackenzie

Uppsala University

Sweden

Lucilla Parnetti

University of Perugia

Italy

Publicerad den 23 april 2018

Uppdaterad den 07 mars 2019

Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL