Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-D3: Neurologi inkluderande sinnesorgan

2019

Member

Organisation

Country

Eva Hedlund (Chair)

Karolinska Institutet

Sweden

Yuri Bozzi

University of Trento

Italy

Benino Edin

Umeå University

Sweden

Eric Hanse

University of Gothenburg

Sweden

Christina Jern

University of Gothenburg

Sweden

Malin Lagerström

Uppsala University

Sweden

Majlinda Lako

Newcastle University

UK

Charlotte Teunissen

Amsterdam University Medical Center

Netherlands

Publicerad den 23 april 2018

Uppdaterad den 07 mars 2019

Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL