Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-F1: Grundläggande sjukdomsmekanismer - molekylär, cellulär och biokemisk inriktning

2019

Member

Organisation

Country

Lars Rönnstrand (Chair)

Lund University

Sweden

Adnane Achour

Karolinska Institutet

Sweden

Dominique Bonnet

The Francis Crick Institute

UK

Heidi Kiil Blomhoff

University of Oslo

Norway

Janne Johansson

Karolinska Institutet

Sweden

Kristina Lejon

Umeå University

Sweden

Jin-ping Li

Uppsala University

Sweden

Nelson O. Gekara

Umeå University

Sweden

Kajsa Paulsson

Lund University

Sweden

Bo Torben Porse

University of Copenhagen

Denmark

 

Publicerad den 23 april 2018

Uppdaterad den 08 april 2019

RELATERAT INNEHÅLL