Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-F3: Grundläggande sjukdomsmekanismer - molekylär, cellulär och biokemisk inriktning

2019

Member

Organisation

Country

Nasim Sabouri (Chair)

Umeå University

Sweden

Jean-Baptiste Demoulin

Université Catholique de Louvain

Belgium

Anna Dimberg

Uppsala University

Sweden

Sirpa Jalkanen

University of Turku

Finland

Chandrasekhar Kanduri

University of Gothenburg

Sweden

Karin Lindkvist

Lund University

Sweden

Ola Söderberg

Uppsala University

Sweden

Simo Schwartz

Vall d'Hebron Hospital

Spain

Torbjörn Bengtsson

Örebro University

Sweden

Publicerad den 23 april 2018

Uppdaterad den 07 mars 2019

Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL