Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-05: Analytisk, fysikalisk och teoretisk kemi

2019

Member

Organisation

Country

Daniel Topgaard (Chair)

Lund University

Sweden

Per-Olof Åstrand (Vice chair)

Norwegian University of Science and Technology

Norway

Marite Cardenas

Malmö University

Sweden

Tuulia Hyötyläinen

Örebro University

Sweden

Anna Martinelli

Chalmers University of Technology

Sweden

Luca Monticelli

CNRS

France

Mathias Nilsson

University of Manchester

UK

Nicole Pamme

University of Hull

UK

Tönu Pullerits

Lund University

Sweden

Gemma Solomon

University of Copenhagen

Denmark

Charlotta Turner

Lund University

Sweden

Publicerad den 23 april 2018

Uppdaterad den 15 april 2019

Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Fokusområden

  • Analytisk kemi
  • Biofysikalisk kemi
  • Fysikalisk kemi
  • Kemometri
  • Kvantkemi
  • Mikrofluidik
  • Molekylsimulering
  • Teoretisk kemi
  • Yt– och kolloidkemi