Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-06: Organisk och oorganisk kemi

2019

Member

Organisation

Country

Anna Linusson Jonsson (Chair)

Umeå University

Sweden

Ola Wendt (Vice chair)

Lund University

Sweden

Annette Bayer

University of Tromsø

Norway

Alison Hulme

University of Edinburgh

UK

Mari-Ann Einarsrud

Norwegian University of Science and Technology

Norway

Belén Martín-Matute

Stockholm University

Sweden

Vadim Kessler

Swedish University of Agricultural Sciences

Sweden

Petri Pihko

University of Jyväskylä

Finland

Haining Tian

Uppsala University

Sweden

Mats Tilset

University of Oslo

Norway

Publicerad den 23 april 2018

Uppdaterad den 15 april 2019

Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

 • Bio-oorganisk kemi
 • Elektrokemi
 • Fasta tillståndets kemi

 • Klusterkemi
 • Kärnkemi
 • Läkemedelskemi
 • Lösningskemi
 • Materialkemi (syntesaspekter)
 • Metallorganisk kemi
 • Oorganisk kemi
 • Organisk kemi
 • Polymerkemi