Publicerad den 20 april 2018

Uppdaterad den 03 juni 2018

Kriterier och betygsskalor

Vetenskapsrådet sätter betyg på ansökningarna utifrån fyra olika kriterier och via två typer av betygsskalor. För vissa bidrag tillkommer fler kriterier.

Kopierat till urklipp

Mer inom samma ämne

  1. Beredningshandböcker

    Varje år tar Vetenskapsrådet fram beredningshandböcker för de olika ämnesområdena. Handböckerna som innehåller bland annat hanteringsordningar, riktlinjer och budgetar används av granskarna i beredningsarbetet.

  2. Jäv

    När forskare granskar forskare enligt peer review finns en risk för jäv, det vill säga misstanke om partiskhet. Jävssituationer kan även uppstå i andra steg i hanteringen av ansökningar. För att motverka jäv måste alla som arbetar med ansökningar på ...

  3. Bedömning inom infrastruktur

    Innan vi utlyser bidrag till forskningsinfrastruktur genomför vi först en behovsinventering. Här kan du läsa om hur vi prioriterar de förslag på ny eller uppgradering av befintlig forskningsinfrastruktur som kommer in, och om hur vi bedömer ansökning...