Publicerad den 07 maj 2018

Uppdaterad den 25 oktober 2018

Beredningshandböcker

Varje år tar Vetenskapsrådet fram beredningshandböcker för de olika ämnesområdena. Handböckerna som innehåller bland annat hanteringsordningar, riktlinjer och budgetar används av granskarna i beredningsarbetet.

Kopierat till urklipp

Mer inom samma ämne

  1. Jäv

    När forskare granskar forskare enligt peer review finns en risk för jäv, det vill säga misstanke om partiskhet. Jävssituationer kan även uppstå i andra steg i hanteringen av ansökningar. För att motverka jäv måste alla som arbetar med ansökningar på ...

  2. Kriterier och betygsskalor

    Vetenskapsrådet sätter betyg på ansökningarna utifrån fyra olika kriterier och via två typer av betygsskalor. För vissa bidrag tillkommer fler kriterier.

  3. Bedömning inom infrastruktur

    Innan vi utlyser bidrag till forskningsinfrastruktur genomför vi först en behovsinventering. Här kan du läsa om hur vi prioriterar de förslag på ny eller uppgradering av befintlig forskningsinfrastruktur som kommer in, och om hur vi bedömer ansökning...