Beslutet publicerades 14:00 26 okt 2017

Medicin och hälsa bidragsbeslut 2017

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka bidrag som ska beviljas bidrag inom medicin och hälsa för perioden 2017-2022. Totalt beviljades över en miljard kronor.

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag. Beviljade medel inom de särskilda satsningarna för infektion och antibiotika, psykiatri och vårdforskning ingår i listan men särredovisas inte.

Besluten gäller följande bidrag:

 • Projektbidrag
 • Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)
 • Etableringsbidrag
 • Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö
Beviljandegrader totalt


Antal inkomna

ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

569

109

19%

Män

653

135

21%

Totalt

1 222

244

20%

 

Beviljandegrader projektbidrag


Antal inkomna

ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

392

91

23%

Män

464

112

24%

Totalt

856

203

24%
Beviljandegrader projektbidrag 3R


Antal inkomna

ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

30

3

10%

Män

42

3

7%

Totalt

72

6

8%

Beviljandegrader etableringsbidrag


Antal inkomna

ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

127

14

11%

Män

114

17

15%

Totalt

241

31

13%
Beviljandegrader anställning som forskare i klinisk miljö


Antal inkomna

ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

20

1

5%

Män

33

3

9%

Totalt

53

4

8%

 

Bidragsbelopp totalt


Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

416 750 000

1 117 292

Män

599 858 855

1 234 277

Totalt

1 016 608 855

1 183 479

 

Bidragsbelopp projektbidrag


Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

320 000 000

1 049 180

Män

474 008 855

1 185 022

Totalt

794 008 855

1 126 254

 

Bidragsbelopp projektbidrag 3R


Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

7 200 000

800 000

Män

7 200 000

800 000

Totalt

14 400 000

800 000

 

Bidragsbelopp etableringsbidrag


Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

84 000 000

1 500 000

Män

102 000 000

1 500 000

Totalt

186 000 000

1 500 000

 

Bidragsbelopp anställning som forskare i klinisk miljö


Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

5 550 000

1 850 000

Män

16 650 000

1 850 000

Totalt

22 200 000

1 850 000

 

Medelsförvaltare


Antal beviljade ansökningar

Totalt beviljat belopp

Karolinska Institutet

116

489 656 787

Göteborgs universitet

36

159 900 000

Lunds universitet

36

149 220 000

Umeå universitet

20

79 850 000

Uppsala universitet

21

79 719 507

Linköpings universitet

8

32 530 000

Stockholms universitet

3

13 572 561

Kungliga Tekniska Högskolan

1

3 910 000

Västra Götalandsregionen

1

3 450 000

Sveriges lantbruksuniversitet

1

2 400 000

Örebro universitet

1

2 400 000

Totalt

244

1 016 608 855

 

Vad händer nu?

 

Kopierat till urklipp

Publicerad den 26 oktober 2017

Uppdaterad den 22 augusti 2018

Mer inom samma ämne

 1. Forskningsöversikt medicin och hälsa

  Nu har du möjlighet att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikten för medicin och hälsa. Läs instruktionerna och skicka in dina kommentarer senast 4 oktober.

 2. Neutronspridning

 3. Internationell postdok

  Höstens utlysning

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn