Beslutet publicerades 14:00 26 okt 2017

Medicin och hälsa

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka bidrag som ska beviljas bidrag inom medicin och hälsa för perioden 2017–2022. Totalt beviljades över en miljard kronor.

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag. Beviljade medel inom de särskilda satsningarna för infektion och antibiotika, psykiatri och vårdforskning ingår i listan men särredovisas inte.

Besluten gäller följande bidrag:

 • Projektbidrag
 • Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)
 • Etableringsbidrag
 • Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö
Beviljandegrader totalt

Sökande

Antal inkomna

ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

569

109

19 %

Män

653

135

21 %

Totalt

1 222

244

20 %

 

Beviljandegrader projektbidrag

Sökande

Antal inkomna

ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

392

91

23 %

Män

464

112

24 %

Totalt

856

203

24 %

 

Beviljandegrader projektbidrag 3R

Sökande

Antal inkomna

ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

30

3

10 %

Män

42

3

7 %

Totalt

72

6

8 %

Beviljandegrader etableringsbidrag

Sökande

Antal inkomna

ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

127

14

11 %

Män

114

17

15 %

Totalt

241

31

13 %

 

Beviljandegrader anställning som forskare i klinisk miljö

Sökande

Antal inkomna

ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

20

1

5 %

Män

33

3

9 %

Totalt

53

4

8 %

 

Bidragsbelopp totalt

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

416 750 000

1 117 292

Män

599 858 855

1 234 277

Totalt

1 016 608 855

1 183 479

Bidragsbelopp projektbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

320 000 000

1 049 180

Män

474 008 855

1 185 022

Totalt

794 008 855

1 126 254

 

Bidragsbelopp projektbidrag 3R

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

7 200 000

800 000

Män

7 200 000

800 000

Totalt

14 400 000

800 000

 

Bidragsbelopp etableringsbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

84 000 000

1 500 000

Män

102 000 000

1 500 000

Totalt

186 000 000

1 500 000

 

Bidragsbelopp anställning som forskare i klinisk miljö

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

5 550 000

1 850 000

Män

16 650 000

1 850 000

Totalt

22 200 000

1 850 000

 

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade ansökningar

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet, KI

116

489 656 787

Göteborgs universitet

36

159 900 000

Lunds universitet

36

149 220 000

Umeå universitet

20

79 850 000

Uppsala universitet

21

79 719 507

Linköpings universitet

8

32 530 000

Stockholms universitet

3

13 572 561

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

1

3 910 000

Västra Götalandsregionen

1

3 450 000

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

1

2 400 000

Örebro universitet

1

2 400 000

Totalt

244

1 016 608 855

 

Vad händer nu?

 

Publicerad den 26 oktober 2017

Uppdaterad den 22 mars 2019

Mer inom samma ämne

 1. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration (kortversion)

  Att stärka forskningen för att möta samhällsutmaningar På Vetenskapsrådet har vi fått regeringens uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet syftar till att skapa goda förutsättningar för...

 2. Statistik för läkemedelsprövningar

  Geografisk fördelning samt jämförelser mellan akademiska och industrisponsrade läkemedelsprövningar Denna rapport visar hur akademiska och industrisponsrade läkemedelsprövningar skiljer sig åt i studieupplägg när det gäller beräknat antal patienter ...

 3. Jämställdhet i Vetenskapsrådets miljöstöd och excellenssatsningar

  Utfall av utlysningar gjorda mellan 2004–2016 Når Vetenskapsrådets forskningsstöd manliga och kvinnliga forskare på jämställda villkor? Vi har undersökt vilka som sökt och blivit beviljade bidrag till forskningsmiljöer respektive stöd inom olika exc...