Beslutet publicerades 14:00 07 dec 2017

Projektbidrag utvecklingsforskning

I december 2017 presenterades vilka projektbidrag och nätverksbidrag, Swedish research links, som beviljats inom utvecklingsforskning. Totalt fördelades över 150 miljoner kronor under hela bidragsperioden (2018–2021).

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljandegrader

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

116

24

21 %

Män

191

26

14 %

Totalt

307

50

16 %

Bidragsbelopp och medelbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

68 377 500

924 020

Män

86 025 000

1 049 085

Totalt

154 402 500

989 760

 

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade ansökningar

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet, KI

11

37 820 000

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

8

27 370 000

Lunds universitet

5

22 945 000

Stockholms universitet

7

18 832 500

Göteborgs universitet

6

15 390 000

Uppsala universitet

6

9 540 000

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA

1

6 830 000

Umeå universitet

3

6 285 000

Kungl. Vetenskapsakademien

1

4 620 000

Linköpings universitet

1

3 600 000

Luleå tekniska universitet

1

1 170 000

Totalt

50

154 402 500

Samarbetsländer

De sökande till Swedish Research Links angav totalt 30 olika samarbetsländer (se karta). Det vanligaste landet bland de som beviljades bidrag var Indien.

Fördelning samarbetsländer

Angivet samarbetsland

Antal inkomna ansökningar

Antal beviljade ansökningar

Beviljandegrad

Indien

10

4

40 %

Etiopien

5

1

20 %

Sri Lanka

5

1

20 %

Marocko

4

1

25 %

Nepal

4

1

25 %

Egypten

3

1

33 %

Sudan

3

1

33 %

Tanzania

3

1

33 %

Bolivia

2

1

50 %

Kambodja

2

1

50 %

Övriga*

39

4

10 %

*De sökande kan välja fler än ett samarbetsland. Kategorin övriga kan därför innehålla en kombination av flera länder, exempelvis Indien och Sri Lanka.

Vad händer nu?

 

Publicerad den 07 december 2017

Uppdaterad den 22 mars 2019

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration (kortversion)

    Att stärka forskningen för att möta samhällsutmaningar På Vetenskapsrådet har vi fått regeringens uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet syftar till att skapa goda förutsättningar för...

  2. Statistik för läkemedelsprövningar

    Geografisk fördelning samt jämförelser mellan akademiska och industrisponsrade läkemedelsprövningar Denna rapport visar hur akademiska och industrisponsrade läkemedelsprövningar skiljer sig åt i studieupplägg när det gäller beräknat antal patienter ...

  3. Jämställdhet i Vetenskapsrådets miljöstöd och excellenssatsningar

    Utfall av utlysningar gjorda mellan 2004–2016 Når Vetenskapsrådets forskningsstöd manliga och kvinnliga forskare på jämställda villkor? Vi har undersökt vilka som sökt och blivit beviljade bidrag till forskningsmiljöer respektive stöd inom olika exc...