Beslutet publicerades 14:00 12 dec 2017

Tidskriftsbidrag

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som får tidskriftsbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap för bidragsperioden 2018–2020.

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljandegrad

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

42

17

40 %

 

Bidragsbelopp

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

10 500 000

205 882

 

Fördelning mellan typer av tidskrifter

Inriktning

Totalt beviljat belopp

Litteraturvetenskap

1 830 000

Historia

1 500 000

Pedagogik

930 000

Genusstudier, övrig annan humaniora

900 000

Antikvetenskap

600 000

Idé- och lärdomshistoria

600 000

Kulturstudier, genusstudier

600 000

Kulturstudier, mänsklig interaktion med IKT, övrig annan humaniora

600 000

Kulturstudier, tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap

600 000

Musikvetenskap, musik, pedagogik

600 000

Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi)

600 000

Studier av enskilda språk, jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

600 000

Studier av enskilda språk

540 000

Totalt

10 500 000

 

Vad händer nu?

 

Publicerad den 12 december 2017

Uppdaterad den 08 november 2018

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Statistik för läkemedelsprövningar

    Geografisk fördelning samt jämförelser mellan akademiska och industrisponsrade läkemedelsprövningar Denna rapport visar hur akademiska och industrisponsrade läkemedelsprövningar skiljer sig åt i studieupplägg när det gäller beräknat antal patienter ...

  2. Jämställdhet i Vetenskapsrådets miljöstöd och excellenssatsningar

    Utfall av utlysningar gjorda mellan 2004–2016 Når Vetenskapsrådets forskningsstöd manliga och kvinnliga forskare på jämställda villkor? Vi har undersökt vilka som sökt och blivit beviljade bidrag till forskningsmiljöer respektive stöd inom olika exc...

  3. Forskningsbarometern 2019

    Forskningsbarometern ger en övergripande beskrivning av tillståndet för svensk forskning och utveckling (FoU) i internationell jämförelse – med ett särskilt fokus på högskolesektorn i Sverige. Rapporten består av tre kapitel: Forskningens finansie...