Kommande beslut

29 november 2019 (kl. 14:00)

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Indo-Swedish joint network grant

Angivet datum för publicering är preliminärt.

14:00 29 november 2019 publicerar vi beslut för följande utlysningar:

Vi kommer att publicera bidragsbeslutet för Indo-Swedish joint network grant i slutet av november 2019. Exakt datum meddelas längre fram.

Publicerad den 06 september 2018

Uppdaterad den 05 april 2019

Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed)

  2. Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR)

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin för neurodegenerativa sjukdomar (JPND)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin för neurodegenerativa sjukdomar (JPND). Totalt beviljar vi nästan 11 miljoner kronor.