Beslutet publiceras 14:00 29 nov 2019

Indo-Swedish joint network grant

Angivet datum för publicering är preliminärt.

Vi kommer att publicera bidragsbeslutet för Indo-Swedish joint network grant i slutet av november 2019. Exakt datum meddelas längre fram.

Publicerad den 06 september 2018

Uppdaterad den 05 april 2019

Mer inom samma ämne

  1. Utvecklingsforskning

    Projektbidrag, Internationell postdok och Nätverksbidrag Swedish research links.

  2. Olof Palmes gästprofessur

  3. Kerstin Hesselgrens gästprofessur