Beslutet publiceras 14:00 20 nov 2018

JPIAMR Network call on surveillance

Angivet datum för publicering är preliminärt.

20 november är ett preliminärt datum för när vi kommer publicera bidragsbeslutet för JPIAMR Network call on surveillance. Exakt datum kommer att meddelas längre fram.

Kopierat till urklipp

Publicerad den 06 september 2018

Uppdaterad den 25 oktober 2018

Kopierat till urklipp

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Konferensbidrag

    Höstens utlysning Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas konferensbidrag i höstens utlysning 2018. Totalt beviljar vi 38 av 64 ansökningar och nästan 5,5 miljoner kronor.

  2. Ökad beviljandegrad i FET Open

    Beviljandegraden i programmet FET Open fortsätter att stiga. 2016-2017 var den nära 7 procent. I det nuvarande programmet är den över 10 procent och förväntas öka.

  3. Projektbidrag inom neutronspridning

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag inom neutronspridning 2018. Totalt beviljar vi 40 miljoner kronor för åren 2019–2022.