Beslutet publiceras 14:00 20 nov 2018

JPIAMR network grant on Virtual Research Institute

Angivet datum för publicering är preliminärt.

20 november är ett preliminärt datum för när vi publicerar bidragsbeslutet för JPIAMR network call on Virtual Research Institute. Exakt datum kommer att meddelas längre fram.

Kopierat till urklipp

Publicerad den 06 september 2018

Uppdaterad den 25 oktober 2018

Mer inom samma ämne

  1. Konferensbidrag

    Höstens utlysning Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas konferensbidrag i höstens utlysning 2018. Totalt beviljar vi 38 av 64 ansökningar och nästan 5,5 miljoner kronor.

  2. Sprid budskapet om att Skydda antibiotikan!

    Varför är antibiotikaresistens ett problem? Vad får antibiotikaresistens för konsekvenser? Under antibiotikaveckan kan du bidra genom att sprida information om vikten av antibiotika. 

  3. Debatt: Bättre förankring krävs i nationell life science-strategi

    Just nu pågår ett omfattande strategiarbete på Regeringskansliets nyinrättade life science-kontor. Strategin, som berör stora samhällsområden som hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv, riskerar dock att färdigställas utan förankring hos stora d...