Beslutet publicerades 14:00 18 dec 2018

Projektbidrag för forsknings­samarbete mellan Kina och Sverige

Det gemensamma bidragsbeslutet för nätverksbidrag inom forskningssamarbetet mellan Vetenskapsrådet och National Natural Science Foundation of China (NSFC) har publicerat.

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Tolv ansökningar har beviljats totalt 36 000 000 kronor under perioden 2019–2021.

Publicerad den 06 september 2018

Uppdaterad den 27 december 2018

Mer inom samma ämne

  1. Utvecklingsforskning

    Projektbidrag, Internationell postdok och Nätverksbidrag Swedish research links.

  2. Olof Palmes gästprofessur

  3. Kerstin Hesselgrens gästprofessur