Beslutet publicerades 14:00 04 dec 2018

Internationell postdok

Höstens utlysning

I höstens utlysning av bidrag till internationell postdok beviljade Vetenskapsrådet 41 av 219 inkomna ansökningar. Totalt har vi beviljat över 127 miljoner kronor för perioden 2019–2021.

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Beviljandegrader per kön

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade


Beviljandegrad

Kvinnor

104

20

19 %

Män

115

21

18 %

Totalt

219

41

19 %
Beviljandegrader per ämnesområde

Ämnesområden

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Humaniora och samhällsvetenskap

90

18

20 %

Naturvetenskap och teknikvetenskap

73

13

18 %

Medicin och hälsa

50

10

20 %

Konstnärlig forskning

3

0

0 %

Utbildningsvetenskap

3

0

0 %

Totalt

219

41

 19 %

 

Bidragsbelopp

Bidragsbelopp per kön

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

per år

Kvinnor

61 950 000

1 050 000

Män

65 100 000

1 050 000

Totalt

127 050 000

1 050 000
Bidragsbelopp per ämnesområde

Ämnesområde

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

per år

Humaniora och samhällsvetenskap

55 650 000

1 050 000

Medicin och hälsa

31 500 000

1 050 000

Naturvetenskap och teknikvetenskap

39 900 000

1 050 000

Totalt

127 050 000

1 050 000

 

Medelsförvaltare

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet

9

28 350 000

Lund universitet

9

27 300 000

Stockholms universitet

7

22 050 000

Göteborgs universitet

4

12 600 000

Karolinska institutet, KI

3

9 450 000

Chalmers tekniska högskola

2

6 300 000

Linköpings universitet

2

6 300 000

Kungliga Tekniska högskolan, KTH

2

5 250 000

Linnéuniversitetet

1

3 150 000

Stiftelsen Raoul Wallenberg Institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt

1

3 150 000

Umeå universitet

1

3 150 000

Total

41

127 050 000

 

Värdland

Beviljade bidrag per värdland

Land

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Totalt beviljat belopp

USA

67

15

22 %

47 250 000

Storbritannien

28

6

21 %

18 900 000

Danmark

22

4

18 %

12 600 000

Kanada

6

3

50 %

9 450 000

Tyskland

14

3

21 %

9 450 000

Nederländerna

5

2

40 %

6 300 000

Spanien

7

2

29 %

6 300 000

Australien

7

1

14 %

3 150 000

Bangladesh

1

1

100 %

3 150 000

Finland

5

1

20 %

3 150 000

Norge

10

1

10 %

3 150 000

Belgien

5

1

20 %

2 100 000

Schweiz

6

1

17 %

2 100 000

Övriga

36

0

0 %

0

Totalt

219

41

19 %

127 050 000

*De sökande kan välja fler än ett värdland. Totalt antal värdländer blir därför högre än totalt antal ansökningar.

Internationell Postdok hösten 2018

Länder markerade med blått är värdländer representerade för internationell postdok hösten 2018.

Vad händer efter beslut?

Kopierat till urklipp

Publicerad den 07 september 2018

Uppdaterad den 14 december 2018

Kopierat till urklipp

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. De sitter i Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd 2019–2021

    Elektorsförsamlingen har nu valt ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för perioden 2019–2021. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.

  2. Nominera ledamöter till beredningsgrupper inom medicin och hälsa 2019

    Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa välkomnar nu förslag på ledamöter till beredningsgrupperna 2019. Läs instruktionerna och skicka in ditt förslag senast 7 januari.

  3. Seminarium om aktuella djurförsöksfrågor

    Vad tycker svenskarna om djurförsök? Och hur genomför man djurförsök på bästa sätt? 7 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap ett seminarium om aktuella djurförsöksfrågor.