Beslutet publicerades 14:00 20 nov 2018

JPIAMR network grant on Virtual Research Institute

Beslut har fattats inom den åttonde utlysningen inom Joint Programming-initiativet network grant on Virtual Research Institute. Inga svenska ansökningar kommer få finansiering.

JPIAMR fattade beslut om att finansiera åtta konsortier, inga svenska ansökningar har beviljats bidrag. Läs mer om beslutet på JPIAMR's webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad den 19 november 2018

Uppdaterad den 09 januari 2019

Mer inom samma ämne

  1. STINT och Vetenskapsrådet  stödjer samarbeten med forskare i Kina

    30 projekt har beviljats totalt 15,8 miljoner kronor under 2019–2022 inom STINT:s forskningsprogram Joint China-Sweden Mobility. Vetenskapsrådet bidrar med 5,9 miljoner kronor.

  2. Forskningsöversikt 2019 Medicin och hälsa

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom medicin och hälsa beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande fem till tio åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insat...

  3. Unescos rekommendationer för forskning

    Unescos rekommendationer om vetenskap och forskare används som gemensam referens i forskningssamarbeten över nationsgränser. De uppdaterades i samband med 70-årsjubileet av deklarationen om mänskliga rättigheter.