Beslutet publicerades 14:00 20 nov 2018

JPIAMR network grant on Virtual Research Institute

Beslut har fattats inom den åttonde utlysningen inom Joint Programming-initiativet network grant on Virtual Research Institute. Inga svenska ansökningar kommer få finansiering.

JPIAMR fattade beslut om att finansiera åtta konsortier, inga svenska ansökningar har beviljats bidrag. Läs mer om beslutet på JPIAMR's webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad den 19 november 2018

Uppdaterad den 09 januari 2019

Mer inom samma ämne

  1. 25 forskare får ERC-bidrag

    25 forskare vid svenska lärosäten har fått bidrag inom två av de utlysningar Europeiska forskningsrådet, ERC, gjorde 2018: Starting Grant och Consolidator Grant. 5 april höll Vetenskapsrådet en mottagning för forskarna.

  2. Lund-deklarationen 2015

    Målbeskrivningen Lund-deklarationen 2015 innehåller riktlinjer för framtida forskning. Bakom deklarationen står Vetenskapsrådet, Vinnova, Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet och EU-kommissionen.

  3. Tage Erlanders gästprofessur