Beslutet publiceras 14:00 24 sep 2019

Forskningstid för kliniker inom infektionsområdet: antibiotika och antibiotikaresistens

24 september 2019 publicerar vi beslut om Forskningstid för kliniker inom infektionsområdet: antibiotika och antibiotikaresistens inom Medicin och hälsa.

Publicerad den 20 juni 2019

Uppdaterad den 26 juni 2019

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet på World Water Week

    Under World Water Week 2019 arrangerar Vetenskapsrådet och Formas ett seminarium om en av de största utmaningarna för färskvatten, marina ekosystem och vår hälsa: ökade föroreningar och antibiotikaresistens i miljön.

  2. Utvecklingsforskning

    Projektbidrag, Internationell postdok och Nätverksbidrag Swedish research links.

  3. Olof Palmes gästprofessur