Beslutet publiceras 14:00 07 okt 2019

Konstnärlig forskning

7 oktober 2019 publicerar vi beslut om Projektbidrag inom Konstnärlig forskning.

Publicerad den 20 juni 2019

Uppdaterad den 12 september 2019

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Utvecklingsforskning

    Projektbidrag, Internationell postdok och Nätverksbidrag Swedish research links.

  2. Olof Palmes gästprofessur

  3. Kerstin Hesselgrens gästprofessur