Beslutet publicerades 14:00 26 sep 2019

Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom utlysningen Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2019. Totalt beviljar vi cirka 700 miljoner kronor för åren 2020-2024.

Observera att listan inte innehåller några belopp, eftersom inga exakta belopp var beslutade vid publiceringsdatum.

Behovsanpassad utlysning

Det var bara de forskningsinfrastrukturer/områden som var listade i utlysningstexten Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse som hade möjlighet att söka finansiering. De hade valts ut antingen baserat på en behovsinventering som genomfördes 2017, eller på grund av att de hade ett pågående bidrag fram till 2019 eller 2020.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den 25 juni 2019

Uppdaterad den 02 oktober 2019

Johanna Spångberg

johanna.spangberg@vr.se

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Johanna Spångberg

johanna.spangberg@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsinfrastruktur

    I september 2017 publicerade Vetenskapsrådet beslut om att bevilja ett antal forskningsinfrastrukturer sammanlagt cirka fyra miljarder kronor fördelat över de kommande åtta åren.