Beslutet publiceras 14:00 31 okt 2019

Ny kärnteknik

Projektbidrag, Etableringsbidrag och Internationell postdok.

31 oktober 2019 publicerar vi beslut om ovanstående bidrag inom Ny kärnteknik.

Publicerad den 25 juni 2019

Uppdaterad den 26 juni 2019

Mer inom samma ämne

  1. Utvecklingsforskning

    Projektbidrag, Internationell postdok och Nätverksbidrag Swedish research links.

  2. Internationell postdok

  3. Olof Palmes gästprofessur