Beslutet publiceras 14:00 10 dec 2019

Rådsprofessorprogrammet

10 december 2019 publicerar vi beslut om bidrag inom Rådsprofessorprogrammet.

Publicerad den 25 juni 2019

Uppdaterad den 26 juni 2019

Mer inom samma ämne

  1. Utvecklingsforskning

    Projektbidrag, Internationell postdok och Nätverksbidrag Swedish research links.

  2. Olof Palmes gästprofessur

  3. Kerstin Hesselgrens gästprofessur