Beslutet publiceras 14:00 31 okt 2019

Utbildningsvetenskap

Projektbidrag, Nätverksbidrag och Forskarskolor.

31 oktober 2019 publicerar vi beslut om ovanstående bidrag inom Utbildningsvetenskap.

Publicerad den 25 juni 2019

Uppdaterad den 26 juni 2019

Mer inom samma ämne

  1. Utvecklingsforskning

    Projektbidrag, Internationell postdok och Nätverksbidrag Swedish research links.

  2. Olof Palmes gästprofessur

  3. Kerstin Hesselgrens gästprofessur