Beslutet publiceras 14:00 05 dec 2019

Bidrag till forskningsmiljö inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Angivet datum för publicering av bidragsbeslut är preliminärt.

Publicerad den 26 juni 2019

Uppdaterad den 03 juli 2019

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Utvecklingsforskning

    Projektbidrag, Internationell postdok och Nätverksbidrag Swedish research links.

  2. Olof Palmes gästprofessur

  3. Kerstin Hesselgrens gästprofessur