Kommande beslut

03 december 2019 (kl. 14:00)

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Internationell postdok

14:00 03 december 2019 publicerar vi beslut för följande utlysningar:

3 december 2019 publicerar vi beslut om Internationell postdok

Publicerad den 26 juni 2019

Uppdaterad den 26 juni 2019

Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Utvecklingsforskning

    Projektbidrag, Internationell postdok och Nätverksbidrag Swedish research links.

  2. Ny kärnteknik

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Ny Kärnteknik. Totalt beviljar vi nästan 30 miljoner kronor för åren 2019-2022. 

  3. Internationell postdok

    I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok beviljade Vetenskapsrådet 41 av 206 inkomna ansökningar. Totalt har vi beviljat drygt 125 miljoner kronor för perioden 2019–2022.