Beslutet publiceras 14:00 03 dec 2019

Internationell postdok

3 december 2019 publicerar vi beslut om Internationell postdok

Publicerad den 26 juni 2019

Uppdaterad den 26 juni 2019

Mer inom samma ämne

  1. Utvecklingsforskning

    Projektbidrag, Internationell postdok och Nätverksbidrag Swedish research links.

  2. Ny kärnteknik

    Projektbidrag, Etableringsbidrag och Internationell postdok.

  3. Internationell postdok

    I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok beviljade Vetenskapsrådet 41 av 206 inkomna ansökningar. Totalt har vi beviljat drygt 125 miljoner kronor för perioden 2019–2022.