Beslutet publiceras 14:00 04 nov 2019

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

4 november 2019 publicerar vi beslut om Kerstin Hesselgrens gästprofessur.

Publicerad den 26 juni 2019

Uppdaterad den 26 juni 2019

Mer inom samma ämne

  1. Utvecklingsforskning

    Projektbidrag, Internationell postdok och Nätverksbidrag Swedish research links.

  2. Olof Palmes gästprofessur

  3. Projektbidrag Röntgen Ångström