Beslutet publiceras 14:00 28 nov 2019

Klinisk behandlingsforskning

Projektbidrag för planering av klinisk behandlingsforskning och Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning.

28 november 2019 publicerar vi beslut om ovanstående bidrag inom Klinisk behandlingsforskning.

Publicerad den 26 juni 2019

Uppdaterad den 26 juni 2019

Mer inom samma ämne

  1. Utvecklingsforskning

    Projektbidrag, Internationell postdok och Nätverksbidrag Swedish research links.

  2. Olof Palmes gästprofessur

  3. Kerstin Hesselgrens gästprofessur