Beslutet publiceras 14:00 31 jan 2020

Utvecklingsforskning

Projektbidrag, Internationell postdok och Nätverksbidrag Swedish research links.

Angivet datum för publicering av bidragsbeslut är preliminärt.

Publicerad den 28 juni 2019

Uppdaterad den 28 juni 2019

Mer inom samma ämne

  1. Internationell postdok

  2. Olof Palmes gästprofessur

  3. Kerstin Hesselgrens gästprofessur