Publicerad den 23 april 2018

Uppdaterad den 19 juni 2019

Vetenskaplig återrapportering

Forskare och organisationer som enligt sina återrapporteringsplaner ska lämna in en vetenskaplig rapport våren 2019 gör det via blankett. Här hittar du blanketterna. Observera att olika regler gäller för bidrag till forskningsinfrastruktur om de är beslutade före eller efter 2015.

Frågor om vetenskaplig återrapportering

vetenskapligaterrapportering@vr.se

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Frågor om vetenskaplig återrapportering

vetenskapligaterrapportering@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Olika typer av stöd

    Vi har flera typer av stöd som fyller olika syften. Inom ramen för dessa stöd finns olika bidragsformer.

  2. Ändringar av bidrag

    Om du har varit frånvarande och behöver längre tid för att genomföra ditt forskningsprojekt, eller till exempel vill byta medelsförvaltare, kan du ansöka om att ändra ditt bidrag genom att göra en så kallad förfrågan i Prisma. Här hittar du informati...

  3. Ekonomisk återrapportering

    Forskare och organisationer med bidrag från Vetenskapsrådet ska lämna in ekonomisk återrapportering. Du hittar blanketter och information om vad som gäller för olika typer av bidrag under pilarna här på sidan.