Bidrag du kan söka under samma år

Vill du söka flera bidrag från oss samma år? Det är möjligt när det gäller en del bidrag. Grundregeln är att du bara kan skicka in en ansökan för ett och samma forskningsprojekt. Men i vissa fall kan du skicka in flera ansökningar, till exempel om det rör olika typer av bidrag eller olika forskningsidéer. Du ska då alltid redogöra för detta i dina ansökningar till oss.

Tabellen nedan ger information om vad du kan söka samtidigt. I vissa fall behöver du även läsa mer i utlysningstexterna om vad som gäller.

Bidrag du kan söka under samma år

Bidrag du kan söka om du redan har bidrag från oss

Om du redan är projektledare för ett bidrag från Vetenskapsrådet, finns det vissa begränsningar när du söker nytt bidrag för en bidragsperiod som överlappar den för ditt beviljade bidrag.

Tabellen nedan ger information om vad du kan söka om du redan har ett bidrag. I vissa fall behöver du även läsa mer i utlysningstexterna om vad som gäller.

Bidrag du kan söka om du redan har bidrag från Vetenskapsrådet