Utlysningen öppnar 14:00 05 september 2018

Utlysningen stänger 14:00 09 oktober 2018

Forskningstid för kliniker inom antibiotikaresistens

Syftet med bidraget är att ge kliniskt verksamma personer möjlighet att bedriva relevant forskning inom området antibiotikaresistens och etablera sig som självständiga forskare parallellt med att de utvecklar sin kliniska kompetens och meriterar sig mot en docentur. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Kopierat till urklipp
Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn